A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot (sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál (814-586-9647)
STEVE Electric Inc.
Szõke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212

 

 

 

Magyar Krónika,
2017. április 20.

Surján László

 

Gens sibi prodiga: önmagát pazarló nemzet. A kollektív bűnösséget és büntetést elítélő korunkban sem feledhetjük, hogy bár egy nemzet egészének nem lehetnek büntetést érdemlő bűnei, de lehetnek sajátságai. Más szavakkal, nemcsak a nyelv különbözteti meg a nemzeteket egymástól, hanem több más tényező: kultúra, gondolkodásmód, érdeklődés.
Belon Gellért egyik írásában olvasom: „A magyar gáláns nemzetség. Akit vagy amit megszeret, azért nem sajnál semmit sem, sőt, önmaga érdekét nem nézve, parádésan veti be minden erejét és vagyonát az eszme vagy a szerelme szolgálatába.” Hozzáteszi, hogy a Rákóczi és Kossuth vezette szabadságharcok is bizonyítják: nem elemző meggondolások vezettek, hanem a mindent kockára tevő nekibuzdulás.

Belon Gellért ebből vezeti le Árpádházi Szent Margit mindent odaadó elszántságát, hogy a felkínált pompa és hívság helyett a mai embertől oly idegen aszkézist válassza. Belon kifejezése szerint Szent Margit parádés magyar. Aki önmagát pazarolja.
Adná Isten, hogy a mai, alaposan megváltozott világban megértsük az önfeláldozás értelmét, és megtaláljuk annak a mi világunkban megfelelő módját. Kitartásra, következetes helytállásra, a kényelmes megfordulás helyett a kitűzött cél elérésére ma is szükségünk van.[Belon Gellértnek az itt felhasznált írása eredetileg az Új Ember című hetilapban jelent meg 1981. január 25-én. A Szent Margit szobor Varga Imre alkotása, a Szent Gellért plébánia kertjében van. Jó lenne, ha lenne egy az ő egyéniségét, kitartását és béketeremtő elszántságát számunkra megjelenítő szobra, például a Margit szigeten. Ami megtanítana arra is, ami szavakkal nehezen kifejezhető.]

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.