Magyar Krónika
2019 február
Magyar Krónika 2019. 02. 06. mozaik
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A ZSIRÁF A zsiráf a legmagasabb szárazföldi állat. Különösen azért magas, mert a nyaka rettentően hosszú. Hogyha a zsiráf gallért hordana, csak a puceráj annyiba kerülne neki, mint más állatnak a teljes ellátás fűtéssel és világítással.
hirdetés
Klikk ide
723 éve
III. András, az utolsó Árpád-házi király feleségül vette Ágnest, I. Habsburg Albert osztrák és stájer herceg lányát
Az esküvő Bécsben volt. Az utolsó Árpád-házi királyok uralkodása alatt néhány nagy vagyonú főúr (oligarcha) kezébe került a hatalom, akik az ország egyes részeit (pl. Csák Máté a Felvidék nyugati részét) fejedelmek módjára kormányozták. A fiatalon meghalt IV. (Kun) László királynak nem volt fiú utóda.

Már csak egyetlen férfi örököse volt az Árpád-dinasztiának, II. András (Endre) király unokája, III. András, aki Itáliában élt és nevelkedett. Tudatosan készült királyi feladatára, házi oltárán az Árpád-házi szentek emlékeit és képeit őrizte (ezek most Svájcban, a Bern Múzeumban láthatók). 1298-ban a megingott rend és a királyi hatalom helyre állítására, valamint az ország határainak és függetlenségének biztosítására törvényeket hozott.

A budai várban halt meg 1301.01.14-én. Vele halt ki az Árpád-ház férfiága, amely a honfoglalás óta megszakítás nélkül uralkodott Magyarországon, fenntartotta a független, keresztény magyar királyságot, valamint a nyugati műveltség egyenrangú hordozójává tette. Az Árpád-házi dinasztia leányági örököseinek viszályában a cseh Vencellel és a bajor Ottó herceggel szemben a nápolyi Anjou-család tagja, Károly Róbert győzedelmeskedett. Az oligarchia letörésével egyesítette és újjászervezte a magyar államot.
523 éve
Mátyás király megerősítette a szász egyetem kiváltságait, innen számítjuk az egyetem születését
Andreanum a neve annak a kiváltságlevélnek, amelyet II. András király 1224-ben adott a Szászváros és Barót közötti területen lakó erdélyi szászoknak, akik addig különböző ispánok fennhatósága alá tartoztak.

Az okmányt a német történészek goldener Freibrief-nek azaz arany szabadságlevél-nek nevezik.
432 éve
Kivégezték Stuart Máriát, az 1568 óta angol fogságban élő korábbi skót királynőt
A kivégzésre a Fotheringhay kastélyban került sor. A halálos ítéletet I. Erzsébet királynő csak habozva írta alá. Első férje, II. Ferenc francia király halála (1560.12.05.) után Stuart Mária visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze.

VIII. Henrik legidősebb nővérének, Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és I. Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. 1567.07.24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő (1561-1567) lemondott a trónról egyéves fia, VI. Jakab javára. A kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így a kálvinizmus bevezetése után, 1568.05.19-én Angliába menekült, ahol I. Erzsébet angol királynő elfogatta és börtönbe vetette.

Angliában ismét kinyilvánította trónigényét és összeesküvésekbe keveredett
128 éve
A Dalton fivérek elkövették első vonatrablásukat, 1,500 dollárt zsákmányoltak
A Dalton-fivérek Kansas Cityben, egy fogadós gyermekeként látták meg a napvilágot, és eredetileg öten voltak: Bob, Emmett, Grat, Bill és a legidősebb testvér, Frank Dalton, aki Oklahoma államban marsallhelyettesként – vagyis a törvény embereként – szolgált.

Frank a Coffeyville-i rablás után életben maradt Emmett visszaemlékezései szerint igen szigorúan bánt fivéreivel, ők pedig olyannyira tisztelték és szerették bátyjukat, hogy miután a férfi 1887-ben gyilkosság áldozata lett, – Bill kivételével – egy ideig maguk is a törvény szolgálatába álltak. A mondás úgy tartja, rablóból lesz a legjobb pandúr, ám a Daltonok példája alapján ez fordítva is megállja a helyét, ugyanis – elsősorban Bob nyomására – a fivérek idővel egyre több kétes ügybe keveredtek.

A vádak szerint a testvérek többek között likőrt csempésztek az indiánok földjére, lovakat loptak – ez főbenjáró bűn volt –, Bob Daltont pedig még gyilkossággal is meggyanúsították. Bár Emmettet és Gratet a bíróság ártatlannak találta, a harmadik fivér szökése rájuk is rossz fényt vetett, így 1890-ban elveszítették állásukat. A Daltonok ezt követően átálltak a bűnözők oldalára, és néhány hónap alatt rettegett hírnévre tettek szert a Középnyugaton.
74 éve
Churchill, Roosevelt és Sztálin aláírták a jaltai egyezményt
A jaltai konferencia február 4-től február 11-ig tartott. Szóba kerültek a háború végső szakaszának kérdései, valamint szó volt Európa új politikai arculatának kialakításáról. Ezt megelőzően 1943 novemberében Teheránban, majd később, 1945 júliusában Potsdamban is találkoztak.
74 éve
A szovjet hadsereg által bekerített magyar és német csapatok a megkíséreltek kitörni az ostromgyűrűből
A magyar és német csapatok Budán, a királyi vár területén gyülekeztek.
A megadás és hadifogság helyett a kitörést választották. Az Olasz fasoron (ma Szilágyi Erzsébet) keresztül tervezték a kitörést, melynek előkészítéséről és időpontjáról a szovjetnek biztos értesülései voltak. Hogy kik voltak az árulók azt a mai napig sem tudjuk. 

Malinovszkij marsall túlnyomórészt színtiszta szovjet csapatokkal ostromolt. 53 napig folyt a harc Budapest bevételéért, a várost 70 000 katona védte (37 000 magyar és 33 000 német katona). A Kitörés, amely 20.00 órakor kezdődött vérbe fulladt. 1945 február 11-én és azután, mindössze 785 katonának sikerült elérnie Zsámbék-Mány környékén a saját vonalakat. 740 német és 45 magyar katona.
62 éve
Elhunyt vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója
Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.

Az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója.

Portugáliai emigrációban halt meg 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mte@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
2021. Szeptember 7-től 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: 2021.szeptember 7-től :
montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212