A Magyarok Világkapcsolata 5
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
     
    i
    HIRDETÉS
 

Mit jelent “magyarnak lenni”?

Magyar Krónika, 2012. október 21.

 

 

Sík Sándorról

Sík szülei a zsidó vallásról tértek át a katolikus hitre, kiváló gyermekeiket annak nevelték – és nemzeti érzésű magyarnak. Piarista tanár lett, majd egyetemi tanár Szegeden; költő, író, a magyar cserkészet egyik vezetője. Ő keresztelte meg Radnóti Miklós költőtársát a pesti Bazilikában.  Testvére, Sík Endre történész, jogász és külügyminiszter volt. (Éltető Lajos)

Sík Sándor: Mit jelent „magyarnak lenni"?

Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit sem tesz magyarrá az, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát:a magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvéssel úgy kell kiküzdeni. Magyarnak lenni erkölcsi lendület.

Magyarnak lenni: hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy az Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni feladatot.

Magyarnak lenni: szeretet, együttérzés, átfogása, átölelése mindannak, ami magyar: a magyar földnek, utolsó talpalatnyi rögének, a magyar történelem minden mozzanatával a magyar embernek, s koldusnak és az emberhez nem méltó életet élőnek is. És cselekvés, levonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és ennek a szeretetnek: tenni tunyaság, kényelem, önérdek ellenére is, amit erkölcs, amit lelkiismeret, amit Isten megkíván – ezt jelenti magyarnak lenni Szent István szerint.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.