Magyar Krónika
Missziós év 2017-2018
Magyar Krónika 2018. 03. 14. TANÁCSADÁS
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A TIGRIS A tigris teljesen haszontalan állat, igát nem húzatnak vele, a húsát nem lehet megenni, tejet nem ad, szarvából elefántcsont-tárgyakat nem készítenek, legfeljebb, ha a bőrét használják tigrisbőrnek.
hirdetés
Dr. Tomas Machan DentistKlikk ide
Október 15-én, a szentmisén nyitottuk meg Egyházközségünk Missziós évét, melyre a 2018-ban ünneplésre kerülő évfordulóink (Egyházközségünk 90. és templomunk fennállásának 55. éve) adnak alkalmat.
Megáldottuk a tizenkét szentéletű magyart ábrázoló, felújított ablakainkat. Bemutattuk az ez alkalomra készített három nyelvű összeállításunkat a magyar szentéletűekről, mely Licskó Szabolcs atya szervezőmunkájának eredménye, (gyermekek számára spirálozott $5, a könyv változata $10).

Twelve Hungarian Saints 
(2017-2018 mission year) 
Preface

The Latin origin of the word mission signifies ”assignment” or “vocation”. While usually associated with Christianity’s aim to spread the gospel and the Good News, all religions have some obligation to share their faith and religious practices with others. 
We distinguish between two types of missions. Internal mission is the re-evangelization of Christian people (nominal Christians), while external mission is evangelization of non-Christian people and individuals. 

Our Lady of Hungary Parish of Montreal announces Mission Year, starting in October 2017. This has been occasioned by the celebration of the upcoming 90th anniversary of the establishment of our Parish and the 55th anniversary of our church in 2018. 
To help us prepare spiritually for this mission, let us turn to the twelve saints and blessed individuals represented on our church's stained glass windows. These windows, the work of György Lehoczky (1901-1979), date back to 1964 as the gift of the Hungarian Catholic Lades Association of Montreal and are being restored this year. Their restoration is made possible by the the heritage of Ms Erzsébet Csáky and generous donations of Dr.Tamás Machan, dentist, faithful members of our community. Our mission year begins by blessing of the refurbished windows. 

In this booklet, a brief biography and the illustrations created by Ms Edith-Cecilia Varga introduce the lives and actions of saints and venerable servants of God. We would like to thank all those who have contributed to the production of this booklet, and who helped to prepare the French and English versions of the descriptions. 

With our Mission Year, we join both the external and internal missions. With this brochure, we would primarily like to address all our Hungarian brothers and sisters. Our goal is to celebrate the lives of these saints together, and at the same time to go further and spread Christ's commandment of love. Thus, we commit ourselves to Christian values and strengthen our Hungarian identity. 
Szabolcs Licskó parish priest 

Tizenkét magyar szentéletű 
(Missziós év 2017-2018) 
Előszó

A misszió latin eredetű szó, jelentése: „küldés, küldetés”. Bár a misszió elsősorban keresztény fogalom, amely az „evangélium” és a keresztény hit terjesztését jelöli, minden vallás kötelességének érzi, hogy hitét és vallásgyakorlatát megossza másokkal.
A misszió két fajtáját különböztetjük meg. A belső misszió a már keresztény emberek (névleges keresztények) újraevangelizálását jelenti, a külső misszió pedig a kereszténységen kívüli népek, emberek között folytatott evangelizáció.
A montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség Missziós évet hirdet 2017 októberétől. Erre alkalmat az ad, hogy 2018-ban ünnepeljük Egyházközségünk fennállásának 90. és templomunk 55. évfordulóját. 

A felkészülésben segítségünkre lesz a Lehoczky György (1901-1979) által alkotott, templomunkban található 12 színes ablak, melyek szentnek és boldognak nyilvánított személyek életét és életszentségét ábrázolják. Az ablakok a templom építését követő évben, 1964-ben készültek a Montreáli Magyar Katolikus Nőszövetség ajándékaként, 2017-ben pedig felújításra kerültek. A külső részeket termo ablakokra cseréltük Csáky Erzsébet hagyatéka és Dr. Machan Tamás fogorvos nagylelkű adományának köszönhetően. A Misszós évet a felújított ablakok megáldásával kezdjük.

Jelen kiadványunkban tizenkét szentéletű személyiség életét és tevékenységét mutatjuk be. Varga Edith-Cecilia grafikái teszik érzékletessé a leírtakat. Köszönetet mondok neki és mindazoknak, akik hozzájárultak e kötet megjelenéséhez, valamint segítettek abban, hogy francia és angol nyelven is olvashatjuk az ismertetőket.
Missziós évünk meghirdetésével mind a külső, mind a belső misszióhoz csatlakozunk. Kiadványunkkal elsősorban minden magyar testvérünket szeretnénk megszólítani. Célunk, hogy a bemutatott életekkel ünnepeljünk együtt, de ugyanakkor megszólítsunk másokat is, és adjuk tovább Krisztus szeretetparancsát. Ezáltal elkötelezzük magunkat keresztény életünkhöz, és megerősödik magyarságtudatunk.
Licskó Szabolcs plébános
 
Douze saints hongrois 
(Année de la Mission 2017-2018)
Préface

L'origine latine de mission signifie “mandat” ou “vocation”. Associé principalement au christianisme, pour but de réprandre l'Évangile et la Bonne Nouvelle, chaque religion a une certaine obligation spirituelle de partager ses pratiques religieuses et ses valeurs avec les autres.

À l'Église catholique, les missions servent non seulement à amener le christianisme aux autres peuples, mais aussi á raviver la foi chez les croyants.
La paroisse Notre-Dame-des-Hongrois annonce l’Année de la Mission 2017-2018, à l'occasion de la 90ème anniversaire de notre congrégation et de la 55 ème anniversaire de la construction de notre église, à partir du mois d’octobre. Notre travail préparatoir sera facilité par les 12 vitraux créés par György Lehoczky (1901-1979), qui décorent notre église et qui représent la vie et la sainteté de vie personnes déclarées saintes ou bienheureuses. Les vitraux ont été réalisés en 1964, année qui suit la construction de l’église, la contribution de l’Association des dames hongroises catholiques de Montréal, puis rénovés en 2017. Nous avons remplacé les parties externes par des vitres thermos grâce á l'héritage de Mme Erzsébet Csáky et au don généreux du docteur Tamás Machan, dentiste.

Dans notre présente édition, nous vous présentons un bref aperçu de ces personnages d'importance historique, accompagné par leurs illustrations graphiques réalisées par Mme Edith-Cecilia Varga. Nous désirons remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la parution de ce volume et ont permis de lire les commentaires en français et en anglais également.

Avec l’annonce de notre Année de la Mission, nous nous rejoignons les missions externes aussi bien qu’internes. Par notre édition, nous tenons à nous adresser principalement à tous nos confrères hongrois. Par la présentation de nos saints, notre but est de fêter, mais aussi de nous adresser aux autres en leur transmettant le commandement de l’amour de Christ. Cela nous permet de nous engager pour notre vie chrétienne, et de renforcer notre identité hongroise. 

Szabolcs Licskó curé

Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212