A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Klíma Változás és
Magyarország Jövője
1. rész

tanulmány részletekben

Magyar Krónika, július 16. 2015.
 

Lipták Béla
A Carter adminisztráció majd az IBM vállalat energetikai tanácsadója, a Yale egyetem volt tanára
www.belaliptakpe.com

Megindultak az energia háborúk, megindúlt a népvándorlás, maga az emberi civilizáció van veszélyben és vesztébe rohan az emberiség, állítják ma már nem csak a tudósok, de az unokáink jövőjével és az emberiség moralitásával törődő olyan egyházi vezetők is, mint Ferenc Pápa. Ezzel egyidőben Magyarországon terjed a pesszimizmus, letargia és a tanácstalanság.

Helytelen ez!  Van megoldás! Ebben a cikksorozatomban erről a megoldásról és abban Magyarország szerepéről kívánok írni. Arról, hogy nem csak saját gondjainkat tudjuk megoldani, de - mint a multban tették a Naimannok és Szilárdok -, élére állhatunk az emberi fejlődésnek is, a jövő kihívásai megoldásának is.

Ebben az írásomban a napenergia raktározására, illetve az atomerőművek biztonságossá tételére kidolgozott két találmámyom ismertetése mellett, felrajzolom majd azt az utat is, melyen Magyarországnak el kellene indulnia.  Az írást kezdem a napenergiával, folytatom Paks bővítésének kérdésével, majd befejezem az egyéb teendőinknek, a kivánatos össznemzeti teendőink ismertetésével.

Napenergia Adottságaink

Ebben az irásomban nem csak a napenergia tárolását és szállítását lehetővé tevő találmányomat fogom ismertetni ismerteti, hanem egyben ismertetem Magyarország napenergia adottségait és azokat a lehetőségeket is, melyek megvalósításával újra a tehnológia fejlődésnek élvonalába léphetünk.

A földi élet évmilliókon keresztül egy olyan körfolyamra alapúlt, melyhez a növényzet adta az oxigént, míg az állatok által kilehelt széndioxidból és a talajvízből a növények élelmet termeltek. A növények, a nap energiájának felhasználásával bontották le a vizet oxigénre és hidrogénre, majd a hidrogén és széndioxidból, a klorofil katalizátornak   felhasználásával, glukózt, cellulózt, stb., tehát táplálékot (energia forrást) termeltek az állatvilág és az ember számára (1. Ábra).  

1. Ábra: Évmilliókon keresztül a napnergia volt a földi élet egyedüli energia forrása

Az utolsó két-három évszázadban felbillent ez az egyensúly. A túlszaporodó emberiség nem csak a saját oxigén forrását, tehát a növényzetet szorította vissza (városainak és útjainak építésével), de elkezdte a Föld gyomrában, az év milliók folyamán felgyűlt de kimeríthető fosszilis energia készleteket felhasználni energia termelésre. Ma ott tartunk, hogy globális átlagban 35-ször annyi fosszilis nyersanyagot használunk mint az ipari forradalom elött, annyit, mintha a föld lakossága a 35-szörösére emelkedett volna.  

Mi következik bből? Az, hogy az emberiség válaszúthoz érkezett. Vagy választja a jelen életforma fenntartását mely (úgy a Pápa, mint a tudósvilág véleménye szerint) katasztrófához vezet, vagy áttér a kimeríthetetlen, tiszta és ingyenes energia források használatára.

Én itt a második utat, az „áttérésnek” mikéntjét ismertetem. Úgy is fogalmazhatnám ezt az áttérést, mint a növényvilág szerepének (2. Ábra) mesterséges eszközökkel való kigészítését, pótlását, hogy így helyrebillentsük ezt az egyensúlyt. Ezt mesterséges folyamatot ismerteti a 3. Ábra.

2. Ábra: A 22. században, -mely a “solar-hidrogén” kora lesz-, így működik majd a Föld energia ellátása.

Mint az 2. Ábra mutatja, ebben a mesterséges körfolyamatban, ugyanúgy, mint ahogy ma a növények teszik, tehát a napenergia felhasználásával, a vizet foto-elektrolízissel fogjuk  felbontani oxigénre és hidrogénre. Az oxigént (mint a növények teszik),  kibocsájtjuk a levegőbe, míg a hidrogént cseppfolyós formában (úgy mint ma a propánt vagy LNG-t) tároljuk és szállítjuk a felhasználókhoz. Aikor a hidrogén megérkezett a felhasználóhoz, ott fuel cellel (üzemanyag cellával) áramot termelünk belőle, miközben a cella csak desztillált tiszta vizet is termel. Ez a “solar-hidrogén” energia gazdálkodás persze szükségtelenné teszi a központi villanyerőműveket és a mai elektromos kábel hálózatot, melynek fenntartása nem csak költséges, de mely a világ hátramaradt országaiban nem is létezik.

Nos, de mielött ennek a hosszú távú tervnek az ismertetését folytatnám, nézzük a napenergia felhasználásának jelenlegi állapotát.  

Folytatjuk

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.