A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Klíma Változás és
Magyarország Jövője
5. rész

tanulmány részletekben

Magyar Krónika,szeptember 25. 2015.
 

Lipták Béla
A Carter adminisztráció majd az IBM vállalat energetikai tanácsadója, a Yale egyetem volt tanára
www.belaliptakpe.com

 

PAKS BŐVÍTÉSÉRŐL

Az International Society of Automation felkérésére az alábbi könyvet írtam az atomerőművek biztonságossá tételét szolgáló találmányom ismertetésére. Később tanulmányoztam a Paks bővítésére vonatkozó terveket. Ebben az írásomban ismertetem megfigyeléseimet, konklúziómat.

 

Az EU illetékesei olyan okokból helytelenítik a Paks bővítésére vonatkozó magyar-orosz szerződést, mint példáúl az üzemanyagnak orosz forrásból való vásárlása. A magyar társadalomnak egy hányada az Oroszországnak való kiszolgáltatottságot, a magas költséget, a biztonsági problémákat, a szerződés részleteinek titkosítását, a töke elvonását a jövő energia forrásainak fejlesztésétől és a veszélyesen hosszúra tervezett üzemeltetési időt helytelenítik. Az alábbiakban tájékoztatni kivánom az olvasót a tényekről.

Anyagiak

A bővítésnek a magyar Képviselőház által jóváhagyott összköltsége16.4 milliárd dollár. Ebből 3.4 m$-t a magyar kormánynak készpénzben kell kifizetnie, míg 13.t m$-t orosz kölcsönből. A fenti számok méreteit akkor érzékelhetjük igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a magyar költségvetésben alig több mint 1.0 m$ áll rendelkezésre a kutatás és fejlesztés céljaira és alig 0.5 m$ a felsőoktatás támogatására! Másszóval a paksi befektetés szinte lehetetlenné teszi, hogy az ország az új energia tehnológiák kifejlesztéséhez szükséges összegeket is biztosítsa. Másszóval, választás elött áll az ország!

Az orosz  kölcsön részteleteit vagy magát a kölcsönért fizetendő kamatlábat sem hozták nyilvánosságra és azt sem, hogy ki és miböl fizeti a nagyon valószínű extra költségeket, ha túlfutás van, illetve ki és miből fizeti az elöregedett 4 reaktor biztonságos leállítását, mert tudnunk kell, hogy amikor leállítanak egy elöregdett erőművet, annak biztonságba helyezése gyakran meghaladja az építési költség 50%-át. Az sem köztudomású, hogy az épitkezéshez többségében orosz munkaerőt kell alkalmazni. 
.
Azt sem hozták nyilvánosságra, hogy évente mennyit kell majd fizetni az oroszok által szállítandó üzemanyagért és mennyit az atomszenny elszállításáért? Az atomszenny elszállítása azért marad az oroszokra, mert az atomszenny tárolása is rájuk marad, mert a püspökladányi magyarv tározó nagyjából megtelt míg a bátaapátii és a mecseki még nem készültek el és lehet, hogy a mecseki soha nem is fog. Az is elgondolkoztató, hogy a szállítás útvonala a multban Ukrajnán haladt keresztül
(1. Ábra), a jövő terveit nem ismerem.

 

 

1. Ábra: A paksi üzemanyag és atomszenny szállítási útvonala eddig Ukrajnán keresztül haladt.

 

A Tervek

Mint az alábbi táblázatból láthatjuk, Pakson ma 4 reaktor üzemel és ez a szám a bővítés révén 6-ra növekedne. Az eredeti 4 reaktort 30 éves élettartamra tervezték, de a kormány és a képviselőház úgy határozott, hogy 50 évig, tehát 2032-ig tovább fogja működtetni azokat, míg a bővítés révén hozzáadott 2 egységet 60 évig. Itt kell megjegyezni, hogy a világ legrégebben működő atomerőműve (Beznau-2) 45 éves, tehát nincs a világon egyetlen 50 vagy 60 éve működő erőmű se.

1. Táblázat: A paksi erőművet 2 új egységgel tervezi a kormány bővíteni, miközben a 30 éves használatra tervezett 4 működő reaktorát 50 évig üzemeltetné.

A villanytermelés területén, az atomenergiára legjobban támaszkodó országok közül Magyarország a maga közel 43%-ával a negyedik helyen áll a világon. Franciaország-77%, Belgium-54%, Szlovákia-54% és Ukrajna-47% előzik meg.. E mellett, mint az alábbi táblázat mutatja, világviszonylatban is alacsony a „zöld” forrásokból való villany energia termelésünk és ugyanakkor nagy mértékben támaszkodunk az importált földgáz használatára.

Magyarrszág gáz ellátásának 71%-át kitevő orosz import főleg csővezetéken (ma még többségében Ukrajnán keresztül) érkezik. Magyarország kiszolgáltatottságát mutatja, hogy az évi földgáz fogyasztásunk 12 mdkm, míg az import (főleg Oroszországból) 10 mdkm. A különbséget a Battonya-i és Üllési termelés adja, mely források kimerülőben vannak. A Battonyán a még rendelkezésre álló készletet 4 mdkm-re, Üllésen 15 mdkm-re becsülik. Makón a feltárását az Exxon vállalat egyenlőre feladta, mert a mai alacsony földgáz árak mellett annak kitermelése gazdaságtalan.

Így az ország földgáz ellátásának jövője bizonytalan, mert ugyan Oroszország szeretné ha Magyarországon épülne meg az orosz földgáz európai elosztója, a gáz odajuttatásának mikéntje bizonytalan és az EU ellenzi azt.

2. Táblázat: Világviszonylatban „Zöld Energia” Fogyasztásunk Alacsony, Gáz és Atomenergia Fogyasztásunk Magas.

 

Paks Biztonsága

Pakson 2003 április 10-én egy INES 3-as szintű és 2009 május 4-én egy INES 2-es szintű baleset következett be. Pakson nagyobb mennyiségű rádióaktivitás nem került a levegőbe, de tudtommal arról felmérés nem született, hogy az országos átlaghoz viszonyítva, Paks környékén milyen a  rákos megbetegedések aránya.

A elöregedett 4 paksi reaktor tervezése és jelenlegi tervezéséhez képest a bővítésére vásárolt Rusatom VVER rektorok biztonságosabbak, de a tervezők főleg a rakéta támadás elleni biztonségra koncentráltak, míg az orosz atomerőművek veszélyességének 4 főokát nem javították ki. Ezek a következőek:

  1. Amennyiben az erőmű egyszerreelveszíti a külső és belső (akkumulátor, dízel, stb...) tehát az összes áramforrását, úgy a zónaolvadás (meltdown) elkerülhetetlen.
  2. A reaktort, az általában használt kettős biztonsági épület (containment) helyett továbbra is csak egy védi (még Fukushimát is kettő védte!).
  3. A két tartály épület közti tér nincs nitrogénnel töltve, így, hidrogén ömlés esetén, az oxigén jelenléte miatt, az épület felrobbanht.
  4. A szabályzó berendezésnek nincs cyber fala, nincs védve az Interneten vagy más úton érkező cyber terrorista támadások ellen.  

 

Felvetődik a kérdés, hogy lehet-e ezt az elég rossz orosz tervet abszolút biztonságossá, felrobbanthatatlanná tenni? A válasz az, hogy igen lehet!

Mivel csak az olyan erőmű lehet abszolút biztonságos, amely nem képes (!) elveszíteni a hűtő vizét és így a zóna olvadás (meltdown) nem következhet be, ezért, ha a szerződést már felmondani nem lehet, akkor fogadjuk el az orosz tervet úgy ahogy van és aztán, magyar tervezéssel és magyar munkaerővel építsünk egy víztárolót a reaktorok fölé úgy, hogy amikor. bármi okból (legyen az földrengés, szabotázs, vagy bármi egyéb) a reaktor felmelegszik, akkor a hőtágulás maga kinyitja a vízszelepet és a tároló hűtővíze, kizárólag a gravitáció hatására beömlik és lehűti a reaktort. Ez a megoldás semmi külső energia forrást nem igényel, mert csak olyanok működtetik, melyeket semmi és senki leállítani nem tud. Ilyen a gravitáció és a hőtágulás!

Mivel ilyen atomerőmű még nincs a világon, ezért, ha az elsö Magyarországon épülne meg, úgy magyar kézbe kerülne a nemzetközi szabadalom és annak regáléját (szabadalmi díját) is Magyarország kapná. Ez az összeg bőven elég lenne nem csak Paks bővítési kölcsönének kifizetésére, de az új energia források tehnológiájának kifejlesztésére is. 

Összefoglalva azt mondanám, hogy jobb lenne ennek az erőműnek az árát a kimeríthetetlen energia tehnológiák kifejleszésébe költeni és az is a véleményem, hogy nem volt szerencsés az orosz terv elfogadása, de ha ezt már „visszacsinálni” nem lehet, akkor egyrészt tegyük abszolút biztonságossá, másrészt, a világszabadalom elnyerésével változtassuk ezt a hatalmas költséget, bevétel forrásává.

A Jövő

A magyar jövő és így gyermekeink, unokáink jővője nagyban azon is múlik, hogy lesz-e saját, biztonságos és kimeríthetetlen energia forrásunk, vagy nem? Ez a kérdés közügy! Az energia stratégia egyik útja visszavezet a multba, a kiszolgáltatottságba, a másik út pedig egy olyan jövőbe vezet, melyen továbbhaladva Magyarország újra az emberi haladás élcsapatába léphet. Azért érkezett útválasztóhoz a magyar társadalom, mert az egyik út kizárja a másikat!

Ha a rossz irányba fordulunk, ha a rossz úton való továbbhaladásra költjük a közvagyont, azzal egyben lehetetlenné tesszük a jövőnket biztosító fejlesztést és kutatást is, mert anyagi adottságaink nem engedik meg mindkettő finanszírozását. Ahhoz, hogy a jó utat válasszuk, szükséges nem csak a tájékozottság, nem csak a tények pontos ismerete, de szükséges az is, hogy népünkbe visszatérjen egyrészt a széchenyiek és baross gáborok korának önbizalma és optimizmusa, másrészt pedig az, hogy  visszatérjen a közügyekért felelősséget vállaló és az össznemzeti érdekeket szolgálni kivánó társadalmi tudat.

Folytatjuk

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.