Magyar Krónika
Magyar emlékek nyomában:  Nagy Imre – Párizs, Snagov Farkas József György
magyar krónika  2019. 08. 16. aktuális
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
"Noha egész életében hithű kommunista volt, minden tisztségében a szovjet uralom alatt élő ország és lakói érdekét próbálta érvényre juttatni" – írja az Encyclopaedia Britannica Nagy Imréről (1896–1958), megállapítva róla, hogy az utókor méltán helyezte Magyarország másik mártír miniszterelnökével, Batthyány Lajossal egy sorba.

A kaposvári születésű Nagy Imre lakatosmesterséget tanulva talált kapcsolatot a munkásmozgalommal, az első világháborús orosz hadifogságban pedig a bolsevikokkal. Részt vett az oroszországi polgárháborúban, majd itthon bekapcsolódott a szociáldemokraták, illetve a kommunisták tevékenységébe (utóbbiba a fedőpárton, az akkori MSZMP-n keresztül).

Több letartóztatás után emigrált, a 30-as évektől Moszkvában élt.  Miután nem tartozott Kun Béla köréhez, a sztálini tisztogatást sikerült megúsznia. A második világháború alatt a moszkvai rádió magyar adásában dolgozott, 1945-ben hazatért, miniszterként ő kezdte meg a földosztást Pusztaszeren. Sztálin halálát követően, 1953-ban a Rákosi-féle vezetés csődbe ment politikája helyett javasolt miniszterelnöki programjával ("Júniusi kormányprogram") elnyerte a lakosság rokonszenvét. Leváltásával ez tovább erősödött, így az 1956. október 23-án utcára vonult tüntetők követelésére ismét ő lett a kormányfő. Erről a tisztéről a forradalom leverése után sem volt hajlandó lemondani – élete árán sem. 

A francia főváros híres temetőjének, a Père Lachaise-nek 44-es parcellájában áll Nagy Imrének és az 1956-i forradalom mártírjainak jelképes emlékműve. A Proust, Apollinaire, Yves Montand és Simone Signoret sírja közelében lévő emlékhely ötlete a francia fővárosban élő írótól, Méray Tibortól származott, aki ezt még 1986 októberében, a forradalom 30. évfordulóján, a párizsi szenátusban rendezett konferencián javasolta.

A terv megvalósításához Jacques Chirac, Párizs akkori főpolgármestere ingyen kettős sírhelyet bocsátott rendelkezésre, a francia kormány a kivitelezéshez százezer frankos támogatást adott. A márvány–vas emlékmű ifj. Rajk László elképzelése nyomán a kelet-franciaországi Giromagny-ban élő magyar származású vállalkozó, Nagy Ernő üzemének közreműködésével készült el. 

Mintegy harminc Nobel-díjas személyiség, valamint számos vezető nyugati és közép-európai politikus, tudós, történész, író és művész vállalta az akció védnökségét. Az emlékművet 1988. június 16-án avatták fel, az eseményre Nagy Imrének és mártírtársainak hozzátartozói Magyarországról Párizsba utazhattak.  1989-ben, Nagy Imre és társai budapesti újratemetését követően erre a történelmi eseményre külön márványtábla emlékeztet a párizsi jelképes síron.  Az 1956-i forradalom miniszterelnökét és munkatársainak a budapesti jugoszláv nagykövetségre menekült csoportját annak idején a Bukaresthez közeli Snagovba hurcolták, és ott tartották fogva szovjet parancsra az akkori román hatóságok. Kényszerű száműzetésük e helyszínén 1997-ben állították fel a kétnyelvű emlékoszlopot.

A bukaresti magyar nagykövet a hagyományoknak megfelelően évente megkoszorúzta az emlékhelyet október 23. alkalmából. Az 1989-i romániai változásoknak is a magyarországi 1956 volt a forrása és ihletője – fejtették ki a romániai forradalmárok képviselői, akik részt vettek a magyar nemzeti ünnep alkalmából Nagy Imre és sorstársai emlékoszlopának koszorúzási ünnepségén.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212