Magyar Krónika
Húsvéti emlékek
maaktuálisgyar krónika  2020. 04. 19.
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
1. Rendhagyó úrvacsoraLegnagyobb lelki élményem az egyetlen úrvacsoraosztás volt, Désen, az utolsó években.

Néha, nagyon ritkán, nagyon beteg, legyengült embereknek adtak ún. vasbort. Egy nagyobb orvosságos üvegben borban oldva különböző erősítő szerek voltak, ez volt a nagy ajándék. Kialakult a rabok között egy illemszabály: ha volt pap a cellában, illett annak egy penicillines üvegben adni belőle, hogy áldozhasson, vagy úrvacsorát oszthasson.

Az úrvacsorát nagyon kívánták híveink. Azért több lelkipásztor osztott a börtönökben és a munkatáborokban úrvacsorát gyümölcsízből erjesztett borral, feketekávéval, vagy tiszta vízzel. Én nem látok benne semmi rosszat, mi tudjuk, hogy az Istenre vonatkozó dolgokban soha nem az anyag számít, hanem a hit és a lelkiismeret, de én ezt nem gyakoroltam. Csak akkor osztottam úrvacsorát. amikor borhoz jutottam.

Egyszer én is kaptam egy derék román embertől egy penicillines üvegnyi vasbort, amit nagy gonddal őrizgettem. Nem sokkal karácsony előtt egy olyan cellába kerültem, ahol 10-15 különböző vallású magyar és szász rab volt együtt. Elhatároztuk. hogy az ünnepen úrvacsorát veszünk. Nagyon komolyan készültünk. Bűnbánati hetet tartottunk, naponkénti istentisztelettel, alapos önvizsgálattal.

Újra közöttünk volt Lakatos István, marxista szociáldemokrata vezér, akivel régebben sokat voltam együtt. Utoljára falusi konfirmálásakor vett úrvacsorát, s ezzel néha el is dicsekedett.  Ebben a cellában a szokásos vasárnapi istentiszteletekre az ő ágya volt a legalkalmasabb, megkértem hát, hogy ott tarthassuk. Készségesen megengedte, sőt ő is mindig részt vett rajta. Pár hét múlva megkértem: nem jó, hogy én hívjam az embereket, hátha nincs kedvük jönni, de nekem szégyellnek nemet mondani, szóljon nekik ő, mint házigazda. Ravaszul nézett rám: Mi az, már harangozónak is meg akar tenni? - de azért megtette. Neki megmondtam: az úrvacsora a hívók belső, bizalmas közösség, nem sért meg senkit, ha kimarad belőle. Elgondolkozott. csendesen rám nézett és annyit mondott: "Tudja mit? Adjon nekem is.Én is csak annyit mondhattam: "Jó! És együtt készültünk a szent vacsorára.

Végre elérkezett a karácsony. Mondanom sem kell, hogy se Biblia, se semmiféle írás nem állt rendelkezésünkre. Ráadásul éppen abban az időben nagyon tiltottak a börtönben minden vallásos megnyilvánulást, még a csendes közös imádkozást is büntették, vigyázni kellett tehát, hogy a kémlelő lyuk felől semmi se látszódjék.

Az egyik emeletes ágy pokrócára kiterítettem egy tiszta zsebkendőt, az lett az úrasztala. Naponta egy vékony szelet kenyeret kaptunk, azt egy kanál kiélesített nyelével csíkokra vágtam, s kiraktam a zsebkendőre. Egy alumínium csuporba beletöltöttem a kortynyi bort, feltöltöttem tiszta vízzel s a kenyér mellé tettem. Így mindenkinek juthatott a borból egy-két csepp. Két társunk lefeküdt az alsó ágyra. Három evangélikus szász az ágy mögé térdelt.

A többiek, köztük két katolikus, álltak, vagy ültek az ágy szélén, mintha közömbös dolgokról beszélgetnénk. Megbeszéltük a románokkal, ők köztünk és az ajtó között halk beszélgetéssel sétáltak, hogy a kémlelő lyukon benéző őr csak a cella mindennapi képét lássa. Így álltam oda a két ágy közé, rongyos csíkos rabruhában.

Emlékezetből mondtam el a szereztetési igét, s reszketett a kezem, mikor felemeltem a csuprot: E pohár amaz új testamentum az én vérem által. Sem azelőtt, sem azóta nem éreztem olyan világosan, hogy köztünk áll személyesen a megfeszített Krisztus, ő mondatja velem ezeket a szavakat. Nem tudnám megmondani, hogyan beszéltem az igéről. Köztünk volt Krisztus, velünk szenvedett, biztatott, bátorított, életet ígért. A bűnvallás a szívünkből fakadt, a hitvallás alig hallható szava diadalkiáltás volt. És hirdettem, boldogan hirdettem bűneink bocsánatát. Soha aranykelyhet olyan áhítattal nem vettek kezemből a hívők, mint azt az ütött-kopott bádogcsuprot. Az öreg marxista zokogott, a könny mindnyájunknak kihullott a szeméből.

Aztán szó nélkül elszéledtünk. A román kollégák is abbahagyták a sétát. Még jó ideig nem jött, hogy megszólaljunk. Jó volt magunkba nézni, haza gondolni, megtalálni szívünkben a megszületett Jézust.
Nem sokkal azután szétosztottak bennünket. Társaim legtöbbjével soha többé nem találkoztam. De az biztos: azt az úrvacsorát egyikünk se fogja soha elfelejteni.
Részlet Varga Lászlónak (politikailag elítélt lelkipásztor Marosvásárhely)
A fegyencélet fintorai c. könyvéből


2. Két kis gyerekkel a karanténban Számomra az idei húsvét (2020) minden nehézség ellenére be fog kerülni a legjobb húsvéti emlékeim közé. Teljesen kihagyjuk az online szertartásokat (a misék is nagyon nehezek a gyerekekkel, teljesen felesleges ezzel is kínozni magunkat), hanem elfogadva, hogy idén minden más, Nagymami kitalált számunkra újakat. Csütörtökön együtt imádkoztunk, a gyerekeknek szóló bibliából felolvastuk a vonatkozó részt, és "bibliai" vacsorát ettünk, majd egy gyertyával felmentünk énekelni a kertbe.

Tegnap, nagypénteken pedig a Mária-szoborhoz mentünk keresztutat járva, énekelve, gitározva, gyerekeknek elmesélve, mikor mi történt. Azt gondolom, ebből ők most sokkal többet kaptak, mintha minden rendben lenne, és otthon ülnénk a templomban, amit ők igazából unnak- viszont a nagyobbikon látszik, hogy igazán érti és érdekli a történet. 

Olyannyira lefoglalja őket (és minket is) ez, hogy nem is igazán mondtuk: ajándék is lesz. Így legalább majd jobban meglepődnek, különösen, hogy most van kertünk, így ott tudnak majd keresgélni.  Surján László levelesládájából
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212