Magyar Krónika
Jel, amelynek ellen mondanak
maaktuálisgyar krónika  2020. 10. 20. Surján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
A hetvenes évek elején egy budai óvodában az egyik édesanya durván rá támadt az óvónőkre, mert noha ő felvilágosult, "szocialista" emberként nem traktálta a gyerekét a Mikulás meséjével, de még a Télapóval sem, az óvodában a többi gyerek "felvilágosította" az ő fiacskáját, hogy az ajándék igenis a Mikulástól származik.
Az óvónők ügyesen leszerelték a meglehetősen agresszív nőt, mi meg – a több szülő – jót nevettünk a történteken. Ezzel vége is lett a dolognak.

Harminc évvel később Olaszországban azonban másképp történt. Egy finn asszony, aki olasz állampolgár lett, 2001-ben pert indított, mert két gyermekét szerinte zavarta az, hogy az iskolában kereszt van a falon. A pert ugyan Olaszországban minden fokon elveszítette, de a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2009-ben neki adott igazat. Az ítélet szerint az iskolai kereszt sérti egyfelől a szülők jogát ahhoz, hogy saját lelkiismeretük szerinti nevelést biztosítsanak a gyermeknek, másfelől a sérti a gyermeknek a vallásszabadsághoz fűződő jogát.

Feltételezem, hogy Lautsi asszony gyermekei nem egyedül jártak iskolába. Osztálytársaik zömét biztosan nem zavarta a kereszt, sőt alighanem voltak olyanok is, akiket éppen az sértett volna, ha a keresztet eltávolítják. Erre azonban nem került sor, mert Olaszország másodfokra vitte az ügyet. A perbe 21 ország, köztük Magyarország is belépett az olaszok mellett, és végül a bíróság 2011-ben úgy döntött, hogy a keresztek maradhatnak.

Kérdés, hogy meddig. Most egy éve az olasz oktatási miniszter, az Öt Csillag Mozgalomhoz (M5S) tartozó Lorenzo Fioramonti azt vetette fel, hogy a tantermekben az általában a tanári katedra fölött látható feszületet világtérképpel vagy az olasz alkotmány szövegével helyettesítsék.  Az elgondolás szerencsére felháborodást váltott ki, és még balról sem kapott támogatást.

Lautsi asszony húsz éve indította el a maga háborúját. Az eset közismert. Mi lehetett az, amiért egész Olaszországból kitiltotta volna a tantermek keresztjeit? A szülő joga és felelőssége megszabni a gyerekei vallási nevelésének irányát. De Lautsi asszony nem dönthet a többi gyerek világnézetéről. A számára idegen vallási jelkép látványa alkalmas lehetett volna arra, hogy gyerekeit toleranciára nevelje, ami a társadalmi együttélés kulcsa. Ha a kereszt jelenléte ellen fellép, akkor nem fogadja el az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának vonatkozó részét, ami mindenkinek jogot ad a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadságra, és arra, hogy a meggyőződését mind egyénileg, mind közösségben a nyilvánosság előtt is kifejezésre juttassa. Lautsi asszony joggal kifogásolhatta volna, ha az ateista neveltetésű gyerekeinek fejet, netán térdet kell hajtaniuk a kereszt előtt, de azt nem, ha a többiek ezt megteszik. De persze erről nem volt szó, ő már a kereszt puszta léte miatt is tiltakozott.

A strasbourgi bíróság másodfokon kijavította az első fok hibáját. A sajtóból ismert fő érv: a kereszt az olasz kultúra része. Vagyis elvitatta a Krisztus ábrázolástól a vallási tartalmat. 2011-ben minden józan ember örült, hogy a keresztek ott maradhatnak az iskolákban, de az érvelés – mind az olasz állam, mind a bíróság jogerős ítéletében – megkerülte a lényeget: a vallásos meggyőződés nyilvánosság előtti képviseletének jogát.

Lautsi asszony magányos harcosnak tűnik, de nincs egyedül. Nemcsak Fioramonti miniszter tervére gondolok, hanem arra a sok akcióra, ami a kereszténység nyilvános jelenléte ellen irányul. Iskolai "keresztes háború" másutt is volt. 2011-ben például a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanárai tiltakoztak, hogy a tulajdonos a kereszteket a velük való megegyezés nélkül tette ki a tantermekben. Az újságok tele vannak szoborrongálásokról, egyes helyi hatóságok sajátos döntéseiről szóló hírekkel. Van, ahol tiltják a közterületeken a karácsonyi jelképeket, például a jászolt. Egyre kevesebb üdvözlőlapon láthatjuk húsvét táján a feltámadt Krisztust,  vagy épp a megfeszítettet. Karácsonykor fenyőfát mutatnak, Szent Miklós püspököt már régen kiszorította a Télapó. A mese maradt, a lényeg eltűnt. Szép lassan haladt előre a folyamat, a kereszténységet már a magánéletbe száműzték, és nemcsak a kommunista országokban, hanem a gazdasági ereje miatt csodált Nyugaton is.
 
Franciaországban a bíróság levetette a keresztet II. János Pál szobráról. Grüß Gott! köszön a portás a bécsi szállodában, de teljesen zavarba jön, ha a legközelebbi templom után érdeklődöm. Talán nem is tudja, mit jelent a köszöntés. Ahogy nálunk sincs vallási tartalma, ha valaki azt mondja: hála Isten. Ma sajnos már egyre több jel mutat arra, hogy a kereszténységnek, mint eszmerendszernek az eltüntetése után a keresztények üldözése következik. Lautsi asszony még javában perlekedett, amikor 2004-ben kiderült: Rocco Buttiglione miniszter viselt olasz politikus nem lehet európai biztos, mert az Európai Parlament liberális többsége nem fogad el hitét megvalló keresztényt.

Krisztus ma is jel, aminek ellentmondanak. A kiszorítás, a nyílt támadás mellett más frontok is nyíltak. A szexuális magatartás terén kétségtelenül kisebbségben lévők erőteljesen harcolnak azért, hogy a többség megkülönböztetés nélkül kezelje őket, de újabban túl lépnek ezen. Szerintük a férfi és a nő nemcsak egyenlő, hanem egyforma. Napjainkban megpróbálkoznak behatolni a gyermekek világába, azt gondolva, hogy a heteroszexualitás is csak hagyomány, levehető, mint a kereszt a falról. Támadás tárgya lett majd minden, ami a Bibliában olvasható. A Teremtés könyve szerint Isten a hetedik napon megpihent – tehát meg kell szüntetni a hét napos munkahetet, ahogy tette ezt a francia forradalom, napjainkban pedig erőltetni kell a vasárnapi munkavégzést. Az Írás szerint Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, tehát kétségbe kell vonni, hogy ez valami eleve adott meghatározottsága az életünknek.

Egy fajta forradalom zajlik a megszokott jelenségek ellen. Évszázadok óta kereszt van az olasz tantermekben – le kell venni azokat. Mióta világ a világ, a születéskor kapott nemünknek megfelelően élünk – most divattá teszik, hogy ez megváltoztatható. Az ember természetéből fakadóan közösséget vállal azokkal, akikkel közös az anyanyelve, - a mai forradalmárok egy helytől, nyelvtől független világpolgárt képzelnek el. A hazafiság gyanús, a patriotizmus métely.

A felvilágosodás és a francia forradalom óta nagyot változott a világ. Akkor a józan ész nevében támadták a kereszténységet. Most Krisztus mellett már a józan ész is elpusztítandó. Ne engedjük.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212