Magyar Krónika
A középkori élet hét legkülönösebb veszélye
maaktuálisgyar krónika  2021. 12. 27. KULCSÁR ÁDÁM
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a középkor és a kora újkor éveiben szinte bármibe bele lehetett halni.
Többek között a higiénia hiányának, az orvostudomány fejletlenségének és a természet közelségének következtében akár egy karcolás is életveszélyes lehetett. A középkorra gondolva a legtöbben a háborúk és az erőszak szülte veszedelmeket szokták kiemelni, mi a korabeli mindennapok hét legnagyobb és legkülönösebb veszélyét gyűjtöttük össze.

Végzetes gyermekjátékok

Különféle becslések szerint a középkor évszázadaiban a gyermekek 20–30 százaléka hunyt el, mielőtt betöltötte volna a hétéves kort. Számos módon érhette őket a halál a pestistől, a kanyarótól és szamárköhögéstől kezdve a gyomorfertőzéseken át a különféle játékokig és mindennapi élethelyzetekig. A nemesi származású – egyébként a parlamentbe is behívott –, mindössze hétéves George Dacre 1569 májusában egy falóval játszott, amely oldalra dőlve agyonnyomta. Nem kevés olyan halálesetről szólnak a feljegyzések, amikor a lurkók virágszedés vagy sárban dagonyázás közben túl közel merészkedtek valamilyen álló- vagy folyóvízhez, óvatlanságukban beleestek és megfulladtak. Az ötéves Nicholas Braunche ennél még szörnyűbb halált halt: az eleven gyermek futkározás közben felkapott egy kést a konyhaasztalról, majd elszaladt vele. Öccse bölcsőjének lábában azonban megbotlott, és torkon szúrta magát.

Egy Tudor-kori kétéves gyermek halálát egy két hónapos csikó patái okozták, míg egy hasonló korú fiúcska egy kislibát igyekezett elkapni az udvaron, a hátsó tóba gázolva a liba továbbúszott, a gyerek viszont megfulladt. Volt, hogy a városfal tetején fogócskázó gyermekeket sodorta le a szél a több mint tízméteres mélységbe, és gyakran az sem ért jó véget, ha a felnőttek munkaeszközeivel – mint például kasza, kard, íj vagy kalapács – kezdtek el játszadozni az ifjoncok. Számos áldozatot követeltek a lovas szekerek, a megbokrosodott igavonók és a vízzel teli edények is.

Gyilkos sertések

A középkorban a húsukért nevelt disznókat általában nem istállóban, hanem az extenzív állattartásra jellemző körülmények között tartották, ami azt jelentette, hogy a sertések gyakorta jelentek meg a legelőkön, az erdőkben, de a nagyvárosokban is, így pedig az emberek is jóval többször találkozhattak velük, mint manapság. Meglepően gyakran fordult elő, hogy ezek a találkozások halálos kimenetelűek voltak.

Több olyan esetet feljegyeztek, amikor a gyermekek a disznók áldozataivá váltak. A borzasztó tragédiát követően meglehetősen bizarr módon a sértettek a késő középkorban még jogi eljárást is kezdeményezhettek az elkövetőkkel szemben. Angliában az ilyesfajta ügyek ritkának számítottak, Franciaországban azonban gyakoribbak voltak. A perek általában a sertések halálra ítélésével végződtek. 1494. június 14-én a Francia Királyság területén fekvő Clermontban letartóztattak egy disznót, mert „megfojtott és megcsonkított egy bölcsőjében fekvő kisgyereket, Jehan Lenfant […] marhapásztor és felesége, Gillon kisfiát.” Miután a bírák számba vették a bizonyítékokat, akasztás általi halálra ítélték az ekkor épp egy apátsági börtönben raboskodó állatot. 

Nem csupán a gyermekekre voltak veszélyesek a sertések. A francia Fülöp herceg halálához közvetetten járult hozzá egy disznó. VI. (Kövér) Lajos király fia 1131-ben társaival éppen Párizsban, a Szajna mentén lovagolt, amikor lova megbotlott egy, a folyó partján fekvő trágyahalomból váratlanul kiugró, fekete disznóban. A társuralkodóként Franciaország élén álló herceg olyan szerencsétlenül zuhant a földre, hogy sérüléseibe másnapra belehalt.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212