Magyar Krónika
Mária országa
magyar krónika aktuális 2022. 08. 17. PILHÁL GYÖRGY
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Vajon számontartja-e még az elistentelenedett világ, kivált Európa, hogy a katolikus egyház ma, augusztus 15-én Szűz Mária halálára és mennybevitelére emlékezik?
Nem vagyok biztos benne. Nekünk, hívő magyaroknak viszont kettős okunk is van emlékezni e napon, hiszen első uralkodónk halála (1038) is erre a napra esett, s ő, István király ekkor ajánlotta fel országát Szűz Mária oltalmába. E naptól lettünk Regnum Marianum, Mária országa. Égi pártfogónk lassan évezrede óvja e reá bízott, csöppnyi hazát ebben a hitét, keresztjét, önazonosságát veszített, kacifántos világban.

A később szentté avatott király egész életében fontosnak tekintette a Mária-kultuszt. Már trónra lépésekor kiemelt ünneppé emelte, és országlása során mindvégig kivételes fényben tartotta a nyárvégi Nagyboldogasszony-áhítatokat. Évente erre a napra hívta össze Székesfehérváron a királyi tanácsot, és ekkor tartotta a törvénykezést is. A körmenetekkel színesített ünnepek a következő századokban sem veszítettek erejükből. Szűz Mária napja – a diktatúra évtizedeit leszámítva – mindenkor a magyarság legnagyobb egyházi eseményének számított. Mindent elmond a kommunizmusról, hogy a vérgőzös Rákosi Mátyás egyházüldözésének csúcsán, 1951-ben még a Városligetben álló Regnum Marianum-templomot is porig romboltatta. (Utódjai nem szorgalmazták Szűz Mária ünnepét, még a túlbérmálkozott Gyurcsány Ferenc sem.)

Eleinknek tartozunk azzal, hogy ebben a megzavarodott világban Nagyboldogasszony napja mielőbb visszakapja az őt megillető – a mostaninál is méltóbb – helyét a kereszténységhez hűséggel ragaszkodó Magyarországon. A lelkünknek is kell a kárpótlás.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212