Magyar Krónika
Váratlan utazás a múltba
Magyar Krónika 2018. 05. 18. események Bodor Miklós László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide

Nem tudhatom, másoknak mit jelent
Ez a mindenki által tőlünk elkívánt kis ország.
Nekem szülőhazám…

Társasággal menekültünk a forróság elől egy nyári napon a Kemencei strandra.
Már érkezésünk perceiben feltűnt a korábban érkezett vendégsereg, csapkodása, ingerült, hessegető mozdulatai.
Eleinte jól éreztem magamat.
Egy darabig gyérítettem a vérszopókat, végül beláttam, ellenük vívott harcom kilátástalan,  a felhőnyi tömkelegben támadó bögölyök elől elinaltam.
A csapat – főként a velünk lévő gyerekek szavazatai miatt - kitartott, szorgosan táplálva a vérszívó bagócsokat.
A faluból kiérve balra kanyarodtam, majd jobb kéz felől ákom-bákom betűkkel jelzett tábla jelezte az elpusztult Orzsány falu helyét, egyszersmind irányított az Ipoly felé.
Nem ismertem a folyónak ezt a szakaszát. Keskeny földút kanyargott kocsim alatt. Egy helyütt ki is kellett térnem egy szemközt jövő járműnek.
A kerítések mögött kicsiny hétvégi házak lapultak, virágokkal ékesített zsebkendőnyi telkeken.
Az ösvénnyé fogyott utacska harsogó zöld pázsitos rétben végződött.
Közvetlenül az Ipoly, a mindenütt más arcot mutató, ám mindenhol gyönyörű folyócska partjára kerültem.

A parton nem járt senki.
Egyedül voltam.
Leültem egy horgászállásra.
Az Ipoly szép csendesen ballagott évezredes útján a Duna felé.
Vártam, hogy mesélni kezdjen, ahogyan a tisztelettel hozzá térőknek szokott.

*
Orzsányi János úr köszvénye kiújult, ráadásul rossz hírt kapott.
Dávidréve vám birtokosának tiszttartója panasszal élt Karcsa fia Öszöd úr jobbágyai ellen.
Nevezettek lator módján megdúlták a majorságot. A tiszttartót megverték, annak feleségét meghurcolták, vasalt pénzes ládáját – melyben a vám díját tartotta – magukkal vitték, még a tiszttartó nyolc saját marháját is elhajtották.
A vám az Sági Konvent jövedelmét növeli. Az Egyház panasza pedig elhallatszik a király palotájáig.János úrnak, királyi emberként kötelessége, tiszte az ilyen esetek kivizsgálása, a tettesek törvénybe hívása, és megbüntetésének az úriszéknél segítenie.
Hívatta udvarnokát, és négy legényével együtt fegyveresen az orzók felkutatására küldte.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212