Magyar Krónika
Visszapillantó
Magyar Krónika 2019. 09. 22. eseményekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
Ebben az írásban egészen friss, mindössze százéves hírekkel találkozhatsz. Egy régész, mint modern ócskaságot eldobná, vagy észre sem venné. Te ne tedd. Nem minden tanulság nélküliek e sorok.
Febr. 4.

"Fontos és örvendetes reánk magyarokra nézve, a mit Huysmans, a belga szociálisták vezére mondott nekem Magyarország területi kérdéséről. Különösen nagy jelentősége van nyilatkozatának ma, mert hétfőn kezdődik a nemzetközi szociálista konferencián a területi kérdések megvitatása. Az internacionálénak ez a kiváló vezére nyíltan vallja, hogy rokonszenvet érez az új Magyarország iránt."

Az Est munkatársa jelentette ezt Bernből. A szocialisták egyébként jól látták, hogy Erdély népének jobb lenne Magyarországhoz tartozni, mint a feudalista Román Királysághoz. De persze a békekonferencián nem a pártok, hanem a győztes hatalmak dirigáltak.

Febr. 5.

A rendőrség a Vörös Újság szerkesztőségében, és kiadóhivatalában hétfőn váratlanul házkutatást tartott, lefoglalta és elszállította a Vörös Újság papírkészletét, a kommunista párt levelezéseit és könyveit A Kommunisták Magyarországi Pártja a házkutatásról "Holnap nem jelenik meg a Vörös Újság" címmel százezer példányban röpiratot bocsájtott ki, amelyben azt a vádat emeli a rendőrség ellen, hogy a házkutatás alkalmával az utolsó papírdarabig és pecsétig mindent elhurcoltak, elvitték a szerkesztőség tagjainak ruháit, cigarettáit, az ott lévő összes kéziratokat, sót egyik fiókból 1500 korona készpénzt is. (Pesti Hírlap)

Amit Columbo hadnagy sem ért: Hogyan tudott kiadni százezer példányban röpiratot a KMP, ha a rendőrség elszállította az újság egész papírkészletét? Lám, régi a nóta: Hazudtunk minden hullámhosszon…

Febr. 6.

Nincs új a nap alatt
"Miután a francia sajtónak a cenzúra megtiltotta, hogy a Magyarország, illetve Erdély területén a megszálló csapatok által elkövetett erőszakosságokról írjanak, semleges részről összegyűjtötték az elkövetett atrocitásokról szóló jelentéseket. A semleges jelentéseket a békekonferencia tagjai elé terjesztették." (Pesti Hírlap)

Hogy miért jut eszembe napjaink liberális sajtójának az igyekezete, hogy a migránsok által elkövetett atrocitásokat eltitkolják az emberek előtt? A felpuhuló szocialista diktatúra rájött, hogy az öncenzúra hatékonyabb, mint a valódi. Napjaink liberális diktatúrája átvette a módszert. Száz éve még nyers volt az erő.

Febr. 7.

Az erdélyi, bánáti és magyarországi nemzetközi szocialista román csoport az alábbi tiltakozó táviratot intézte a berni nemzetközi szocialista kongresszushoz:

Mi, az erdélyi, bánáti és magyarországi internacionalista szocialista román csoport, a legmelegebben üdvözöljük a kongresszust és támogatását kérjük abban a tiltakozásban, amelyet -az egész világ színe előtt emelünk a román kormánynak a romániai szocialista mozgalom ellen folytatott vandalizmusa ellen.

Tiltakozunk a román kormány ellen, amely megfojtja a román nép gondolkodásának és akaratának szabadságát. Romániában, Bukarest utcáin tucatszámra ölték le a munkásokat-, a szocialista párt vezéreit börtönre vetették és testi fenyítéket alkalmaznak ellenük. 

Kérjük a nemzetiközi szocialista kongresszus közbenjárásait - az alkotmányos biztosítékok helyreállitásban és - a romániai szocialisták nyomban való kiszabadítása érdekében. 

Ugyanakkor erélyes tiltakozást emelünk a megszálló román hadseregeknek a Bánátban és Erdélyben elkövetett kegyetlenkedései ellen. A cenzúra, a katonai szigorúság és a huszonöt botütés a román tisztek legfőbb érvei. 
A Bánátban a szerbek hasonlóképen cselekszenek. (Népszava)

Nem tudok a nyomára jönni, hogy igaz-e a bukaresti munkásöldöklés. De az egész történetből látszik, hogy a szociáldemokráciának mondhatni semmi súlya nem volt az eseményekre, avagy roppant kétszínűen játszottak. Jókat mondtak, rosszakat tettek. Ahogy azt 49-től 89-ig is megtapasztaltuk.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212