Magyar Krónika
Az emmausi tanitványok
Magyar Krónika 2019. 05. 14. eseményekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
T: Lukács 24: 13-21, 25-31
L: Lukács 24: 13-35
A Krisztus feltámadása utáni történetek nagyobbrészt éppen nekünk modern és igencsak kételkedő és a kereszténységtől többnyire  elfordult emberekenek irattak meg. Ilyen a hitetlen  Tamás története  amely valójában a  modern ember képe aki csak akkor hisz, ha maga látja és tapasztalja a valóban feltámadott Krisztust. És  visszajött ezért az egyért – akit a sebek érintése győzött meg.  A két emmausi tanitvány esete is hasonló, hiszen ők is találkoztak a feltámadott Krisztussal. 

Történetükből vegyünk ki  három üzenetet.

1. Jeruzsálemből hazafelé bandukolva  ment két zarándok s miről  is beszélhettek volna másról mint arról a  tragédiáról ami történt az ünnepen: egy nagy tanító, próféta és csoda-doktor  – a názáreti Jézus  keresztfán való kivégzéséről. "Pedig mi azt hittük,hogy  ő fogja meváltani Izráelt". Biyonyára  nem csupán  tárgyilagosan beszélgettek, hanem inkább vitatkozhattak valahogy így. Vajon miért ment Jézus  Jeruzsálembe;  mért fogadta el a nép újjongás és hozsannázását,  Dávid fiának szóló éljenzését? Miért nem állt a tömeg  élére s ment volna a gyűlölt rómaiak Antónia erődje ellen, melyet menetből foglalhatott volna vissza? Ehelyett  felment a szent templomba  és korbáccsal verte  ki az áldozati állatok árusait és a pénzváltók asztalait felforgatta  –  az őt éljenző és követő tömeg nagy csalódására és kiábrándulására.

Vajon ez a két Jézusról beszélgető, vitatkozó tanitvány nem a mi képünk-e,  a mai modern  ember képe?  Nem  mi vagynk-é azok akik  mindig szívesen, olykor elfogultan hajlandók vagyunk Krisztus Jézusról eazélnim vitatkozni? Hogy valóban létezett-e, valóban  meghalt-e  a kereszten, vagy csak kómába esett, s aztán visszatért az életbe? Vagy talán a tanitványok lopták-e  el titokban  a  kősirból?  Vagy talán Indiába  vándorolt  s ott családot alatpitott? Jézus Krisztusról lehet vitatkozni – de ez még nem kereszténység!

2. A két Emmaus felé poroszkáló s beszélgető zarándok mellé egyszercsak csendben,   észrevétlenül egy harmadk vándor csatlakozik.  Előbb csendesen hallgatja a  beszélgetőket  majd megkérdezi őket: "miért vagytok szomorú ábrázattal?".Ekkor mintha egy vízi zsilip szakadna át  ömlik belőlük szomorúságuk oka, mindaz  ami történt  mesterükkel Jézussal az  ünnepek alatt Jeruzsélemben.  Ekkor az iseretlen utitárs  vette át a szót és az írásokból bizonyította,  hogy Jézusnak által kellett mennie  mindazokon a szenvedéseken és magán a halálon  is majd feltámadnia és  felvitettni  az ő dicsőségébe.

 Ám a feltámadott Krisztus ékes és logikus  beszéde egyszerűen süket fülekre  talált a két útitársnál!  Nem ismerjük-e fel  magunkat a két tanítványban akiket Krisztus – maga a feltámadott Úr akart volna  meggyőzni a maga feltámadása felől.? Gondolkozz el,  hogy  milyen  sok igehirdetést hallottál  évek,  évtizedek, egy élet alatt .s arra a legalább egyre amely  megfogott, amely radikálisan megváltoztatta életedet  és örökre Jézus Krisztus követője lettél?

3. Lassan beesteledett. A két zarándok  immár hazaérkezett. A régi szokás szerint nem hagyták kint a éjszakára hanem a házba hívták őt. A vacsorai kenyeret a vendég szegte meg a maga sajátos módján. Ekkor vették  észre, hogy így a kenyeret  Jézus szokta megszegni, s a kenyérszelet átadásának pillanatában a kézfejeken kivillant a szegek okozta sebek helye. Ebben  a pillanatban  ismerték  fel a feltámadott Urat! Marasztalták volna  de eltünt  előlük. Felejtve a kenyeret és a vacsorát, a két vándor visszarohant Jeruzsálembe  hírűl adni a tanitványoknak, hogy találkoztak a Feltámadt Úrral!
Akkor is, ma is csak a feltámadott Krisztus győzhet meg feltámdásáról. Nemcsak néhány kivételezett tanitványának és női követőjének jelent meg az Úr, hanem ötszáz atyafinak és azóta névtelen millióknak is.

Még diákkoromban a walesi Swanseaban járva egy templom freskója fogott meg amelyen a fehérruhás Jézus mai, modern ruhás követői között van. A te útadon is veled jár Jézus, lehull-e a hályog a te szemeidről is és észreveszed-e őt? 
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212