Magyar Krónika
Újraindult a vita tutanhamon sírjának esetleges rejtett kamrái körül
Magyar Krónika 2020. 03. 06. események
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
Ismét fellángolt a vita az ókori Egyiptom régészetének egyik legnépszerűbb és legizgalmasabb rejtélye körül: lehetnek-e rejtett kamrák Tutanhamon fáraó 1922-ben feltárt sírjában?
Tutanhamon aranyszarkofágja (kép forrása: needpix.com)
A közelmúltban több alkalommal, számos régészcsoport által vizsgált kérdésre eddig igen biztosan nemlegesnek tűnt a válasz, azonban most egy, a volt régiségügyi miniszter, Mamduh Eldamati által vezetett kutatás alapján úgy tűnik, mégis lehetnek további járatok a híres fáraósír mellett.

Az elveszett királyné sírja?

Eldamati csapata földradarral vizsgálta meg a 3400 éves temetkezési hely körüli területet, és állításuk szerint az ifjú fáraó nyughelyének falától néhány méterre, azzal egy szinten korábban ismeretlen, folyosószerű űrre bukkantak. Az eredményt a Régiségek Legfelsőbb Tanácsának is átnyújtották.
Ray Johnson, a Chicagói Egyetem Luxorban működő Keleti Intézetének egyiptológusa szerint az adatok "rendkívül izgalmasak". Johnson véleménye szerint "nyilvánvalóan van valami a sírkamra északi falának túloldalán".
A múltban a kérdést többször vizsgálták a terepen dolgozó szakemberek, e vizsgálatokból azonban egymásnak ellentmondó eredmények születtek, és sok kutató nem helyesli a feltételezés további feszegetését.
Legutóbb Francesco Porcelli, a Torinói Egyetem Politechnikai Intézetének fizikusa végzett a sírkamrán belülről földradaros vizsgálatot 2017-ben. Porcelli kitart amellett, hogy eredményei kizárják a rejtett terek létét.
Az egyetlen érintetlen állapotban feltárt egyiptomi uralkodósír rejtélyei azért is izgatják ennyire mind a tudományos köröket, mind a közvéleményt, mert sokan feltételezik, hogy a szóban forgó kamrák Tutanhamon anyósa, Nofertiti királyné maradványait rejthetik.
Nofertitiről úgy tartják, Tutanhamon uralkodása előtt maga kormányozhatta a válságban lévő Egyiptomot férje, Ehnaton halálát követően.
Eldamati csapata Tutanhamon sírkamrájával azonos mélységben, ám attól keletre érzékelte az arra merőlegesen, a fáraó sírjának lejáratával párhuzamosan futó járatot, amely körülbelül két méter belmagasságúnak és legalább tíz méter hosszúnak tűnik.
Egyelőre nem biztos, hogy a feltételezett járat összekapcsolódhat-e valahol Tutanhamon sírjával (amelyet a régészeti zsargonban KV62-ként ismernek), vagy teljesen különálló egységet képez.
A kutatók szerint tájolása arra enged következtetni, hogy van kapcsolat a sír és az új járat között, mivel az egymástól teljesen különálló sírokat más-más szögben helyezték el az egyiptomiak.
Mindazonáltal az eddigi eredmények nem mindenkit győztek meg. Záhi Havássz, Egyiptom újra régészként tevékenykedő első régiségügyi minisztere szerint a geofizikai módszerek az országban nehezen alkalmazhatóak, és eddig mindig félrevezették a tudósokat.
Havássz emlékeztetett, hogy 2019-ben ásatást végzett Tutanhamon sírkomplexumától északra a felszínen, és nem találta nyomát további kamráknak vagy azokhoz vezető lejáratoknak.

Vitás kérdés

Nicholas Reeves brit egyiptológus szerint az új adatok érdekesek, azonban nem ott mutatják a rejtett kamrát, ahol ő számított volna rá.
Reeves, aki maga is sok időt töltött a Királyok Völgyében, 2015-ben elsőként állt elő azzal az elmélettel, hogy Tutanhamon sírjához rejtett kamrák kapcsolódnak, amelyek Nofertiti maradványait tartalmazzák. Szerinte a meglepő elhelyezkedés ellenére azonban továbbra is a híres királyné nyughelyéről lehet szó.
Nofertiti királyné híres fejszobra (kép forrása: Wikimedia Commons)
2015-ben közreadott elméletét Reeves arra építette, hogy Tutanhamon sírkamrájának festett falain egyenes vonalakat és repedéseket figyelt meg, amelyek szerinte arra utalnak, hogy e falak nem a fekükőzet szilárd részei, hanem más járatokat, kamrákat takarnak. Nofertiti jelenlétére magukból a falakon lévő ábrázolásokból következtetett.
Reeves elméletén felbuzdulva Eldamati – ekkor régiségügyi miniszterként – a sírkamra falainak két földradaros vizsgálatát is elrendelte.
Az első, amelyet egy japán csapat hajtott végre, látszólag megerősítette Reeves feltételezéseit, azonban a második, amelyet az amerikai National Geographic Society szakemberei végeztek, nem tudta reprodukálni a japánok eredményeit.
Eldamatit 2016-ban leváltották a miniszteri székből, a következő évben azonban utóda, Háled al-Anani további két csapatot rendelt a KV62 környezetének vizsgálatára, hogy eldőljön a mindenkit izgalomban tartó kérdés.
Az első – Porcelli csapata – eredményei alapján kizártnak tartotta a további járatok, kamrák létét, míg a második csapatot, a brit Terravision Explorationt a Régiségek Legfelsőbb Tanácsa kérte meg vizsgálata idő előtti leállítására.
A Terravision Porcellihez hasonlóan a sírkamrán belülről tanulmányozta a környező rétegeket, az ő előzetes eredményeik alapján azonban lehetségesnek tűnt a szomszédos üres terek léte. Eldamati ezért – immár a kairói Ain Samsz Egyetem kutatójaként – újabb nyomozást indított, ezúttal Tutanhamon temetkezési helyén kívül. Eldamati, a Terravision-csapat és az Ain Samsz Egyetem mérnökei 2019 júniusában tértek vissza a Királyok Völgyébe.
Tutanhamon sírjának alaprajza. A 2-es számmal jelölt sírkamrától északra feltételezte több kutató a rejtett kamrákat, azonban az új vizsgálat nyomai ettől keletebbre teszik őket (kép forrása: Wikimedia Commons)
Eldamati szerint legújabb eredményeiket egyetlen tényező árnyékolja csupán be: a KV62-nél nemrégiben megépített, korszerű állagmegóvó szellőzőrendszer légkondicionáló berendezései sok helyen belezavarhattak a földradar érzékelésébe, éppen a kritikus, Tutanhamon sírkamrájától északra fekvő területen. Az egyiptomi régész újabb, precízebb vizsgálat indítása felé tesz lépéseket az egyetemen.
A Terravision egyik vezetője, Charlie Williams szerint nehéz lesz úgy közelebbről górcső alá venni a sírkamra környékét, hogy nem távolítják el a berendezéseket.
Mindazonáltal bízik abban, hogy az egymáshoz közelebb végzett leolvasásokkal, illetve egy új típusú antenna segítségével néhány centiméteres hibahatáron belülre tudják szorítani a járat valószínű elhelyezkedését a sziklában. Innentől már csak követni kellene a járatot, hogy merre vezet.
"Érintetlen kell, hogy legyen"
Több más egyiptológus szerint semmi sem kizárt. Johnson úgy gondolja, lehetséges, hogy a titkos kamra Nofertitit rejti, azonban ha egy különálló sírról van szó, szerinte sokkal inkább Tutanhamon felesége, Anheszenamon nyugodhat benne – az ő sírjának hollétéről ugyanúgy nem írnak a források, ahogy Nofertitiéről sem.
Aidan Dodson, a Bristoli Egyetem egyiptológusa szkeptikus ugyan Reeves Nofertiti-elméletét illetően, azonban híve annak, hogy a KV62 mellett lehet egy másik, eddig felfedezetlen sír is.
A Királyok Völgye Luxornál – a kép középpontjában VI. Ramszesz fáraó sírjának bejárata, ettől jobbra, részben rejtve Tutanhamoné (kép forrása: Wikimedia Commons)
Dodson szerint egy vagy több, Tutanhamon idejéből való hercegnőt helyezhettek itt örök nyugalomra.
Akárkit is találnak – mondta Dodson – az "elképesztően jelentős" felfedezés lehet, mivel a Királyok Völgyének e szakaszát még az ókorban lezárta az áradások által szállított üledék.
Ez ugyanaz az üledék, amely Tutanhamon sírját is évezredekre láthatatlanná tette, ezzel megóvva azt a sírrablóktól. "Érintetlen kell, hogy legyen" – mondta a rejtett sírról.
Reeves is meglehetősen reménytelinek látja a mostani helyzetet. "Ha Nofertitit fáraóként temették el, ez lehet a valaha volt legnagyobb régészeti felfedezés" – mondta. Reeves szerint ha további bizonyítékok kerülnek elő, nemzetközi szakértői konferenciát lenne érdemes összehívni a következő lépések megvitatására.
Az egyiptológus szerint semmiféle fizikai vizsgálatot nem szabad siettetni, mivel a fekükőzeten keresztül leásni rendkívül nehéz lenne, Tutanhamon sírkamrája északi falának átfúrása pedig visszavonhatatlanul károsítaná azt.
Múlt-kor
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212