Magyar Krónika
Báró Lipthay Antal beszéde a Visszidensek 2. részének könyvbemutatóján
Magyar Krónika 2020. 11. 28. események Jánosi Dalma (Róma)
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
Hazánkban a 45 évig tartó kommunista diktatúra átalakította Magyarország társadalmát, polgárait az állam alá rendelte, elvette az emberek méltóságát. Magyarország szuverenitása megszűnt. Lerombolták a nemzet identitását. Az embereket a bizonytalanságba, az izolációba, a félelembe kergették.

Itt, Szűz Mária országában, a szentek nemzetében, létrejött egy Istent tagadó terror, egy megfélemlítő, üldöző rendszer.

Azoknak, akik időben elmenekültek a hazánkban uralkodó durva viszonyok elől, gyermekeik már messze hazánktól külföldön születtek, magyar szülőktől, úgy ahogy boldogultak a befogadó országokban, ahogyan az adott körülmények megengedték.

Közöttük a közös nevező a mély hiányérzet volt, a haza, az elfelejthetetlen Magyarország iránti honvágy. Szívünkben dobogott a magyarság szeretete. Ahol a lehetőségek engedték létrejöttek magyar közösségek, ahol meltó módon fenntartották a magyar hagyományokat.

Az 1956-os magyar forradalom, hatalmas hangú kiáltás volt, amelyet a világ minden sarkán lehetet hallani, az volt a kommunizmus hitelességének a vége. A szabad világ világosan látta mire képes a marxista-leninista ideológia. Több 10.000 magyarnak kellet az életét feláldozni, hogy a világ végre megértse, hogy milyen aljasságra képes a kommunizmus, és milyen erőszakosan bánik az emberekkel.

33 év után, 1989-ben, Krisztus egész életének távlatában, Magyarország kezd feltámadni.

Az 1956-ban létrejött kiáltás nem hangzott hiába.

33 év után a szabadság az újra indult. Ahogy a szovjet hadsereg elhagyta országunkat, a szuverenitás helyreállt. Az ország kezdett megújulni. Érezni a szabadság hatását. Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből és a KGST-ből, tagja lesz a NATO-nak és az EU-nak. Lassan visszatérnek a keresztény értékek a napirendünkbe. A nemzetet védő politika teret nyer, messze a bal oldali, globalista, liberális elképzelések fölött. Magyarország kezd méltó helyet elfoglalni Európában. Ebben a folyamatban, sok jelentős kezdeményezés révén, a nemzet identitása erősödik, ami érezhetővé válik az egész világban.  

Ebben a folyamatban a Magyarország Barátai Alapítvány, már sokat tett, tesz, és még biztosan sokat fog tenni Magyarország pozitív elismeréséért szerte a világban.

A Visszidensek könyv kezdeményezése nem csak egy jó tartalmú könyvsorozat, azon túl egy kiváló tett Magyarország megújulásában.

Szívből köszönöm a Magyarország Barátai Alapítvány elnökének, Prof. Vizi Szilveszternek, hogy elindították ezt a kitűnő sorozatot! Köszönöm a szerzőnek Gyuricza Péternek, és a szervezőnek, Karlócai Orsolyának a fáradozásait!

Ezzekben a történetekben nyilvánvaló válik, hogy a hazaszeretet mélyen lakik a szereplők szívében és lelkében. Lehet érezni az erős közös nevezőt, hogy a kinti és hazatérő honfitársaink készen állnak a haza szolgálatára, arra vágyva, hogy a jövendő nemzedékek boldogulhassanak egy olyan Magyarországon, ahol a szabadság, a szuverenitás, az önállóság, és méltóság, uralkodik, megőrizve történelmi értékeinket, amelyek több mint 1000 éves hazánkat Istenhez kötik.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212