Magyar Krónika
Az ártatlanság kora
Magyar Krónika 2021. 12. 27. esemény
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
A zirci ciszterci apátsági barokk templomot az 1732-es években kezdték el építeni a Heinrichauból érkező ciszterci szerzetesek az első, 1182-es alapítású román kori templom még álló köveiből.
A templom csodálatos berendezései, liturgikus tere, freskói, orgonái alapján az ország legegységesebb barokk templomai közé sorolható. Az 1891-es évben történt restaurálás folyamán - amelyről bővebb írásos dokumentum nem maradt fenn - a most látható eredeti templombelsőt - a neobarokk stílusjegyeinek megfelelően - erőteljesen megváltoztatták. A jelenlegi képe jóval élénkebb színeket tartalmaz, világosabb, életvidámságot sugalló, emellett eredeti barokk az 1995-ben kezdődő restaurálásnak köszönhetően.
Az első, nagyobb jövőt ígérő kezdeményezés ciszterci monostor alapítására Magyarországon III. Béla idejére tehető. Felesége, Châtillon Ágnes kapcsolatai révén Clairvaux-ból érkeztek Magyarországra francia szerzetesek, így jött létre Zirc 1182-ben.

A Ciszterci Rend határozatában szerepelt az új monostorok alkalmas helyének kiválasztása, valamint az is, hogy világi kegyurak ne szóljanak bele a rend életébe, gazdálkodásába. Az alapítás fő oka, hogy imájukkal és istenszolgálatukkal segítsék a királyt, annak családját és népét az üdvözülésben. Másodlagosan következett csak a földművelés, a kézműipar, és a művészetek fejlesztése. A mongolok 1241-ben, a törökök 1552-ben dúlták fel Zirc monostorát. 1699-ben a sziléziai Heinrichau apátja, Heinrich Kalert apátságának fölös jövedelmeit a törökök rabsága alól felszabadult zirci apátság felépítésére fordította. A Magyarországra érkező ciszterciek Pápán telepedtek le, és onnan irányították az első telepeseket Zircre, hogy azok rögvest el is meneküljenek onnan. Az általuk felépített 13 házat ugyanis a kurucok nem sokkal később felégették.

A következő heinrichaui apát már megtanult magyarul, és 28 házat építtetett a telepesei számára. 1726-ban beköltöztek Pápáról, és még ugyanabban az évben elkészültek az új zirci monostor Athanasius Witwer által kidolgozott tervei is. Az alapkövet még ebben az esztendőben, márciusban letették: a munka elkezdődhetett. 1733-ban négy ciszterci szerzetes költözött be az új monostorba. 1750-re a zirci konvent száma elérte a tizenkettes létszámot, így Zirc élére perjel került, majd 1752-ben Padányi Bíró Márton, veszprémi püspök felszentelte a templomot.

II. József rendelete, miszerint a kolostorokat fel kell oszlatni, Zircet elkerülte. Részben azért, mivel a zirci ciszterciek Veszprémben tanítottak, másrészt nem akart politikai bonyodalmakat a porosz kormánnyal. A zirci szerzetesek létszáma időközben huszonnyolcra növekedett. Fegyelmezett és példás életet éltek a századfordulón, ami fénykora volt a helyi szerzetesi életnek. Közösen zsolozsmáztak egész nap, együtt énekeltek a konventmisén. Hajnali három órától este nyolc óráig tevékenykedtek, az étkezések ideje alatt pedig felolvastak és szilenciumot tartottak.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212