Magyar Krónika
A Gulág máig ható erőforrásunk
Magyar Krónika 2018. 03. 13. gondolatokSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
TERMÉSZETRAJZBÓL: KITŰNŐEgy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajz tanárom kopasz feje tűnt fel előttem.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Emlékbeszéd a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Honvéd téri Gulág emlékműnél.
Tisztelt Emlékező Közösség!

Emlékezni jöttünk össze, emlékezni a kommunizmus áldozataira, s közülük különösképp a Gulágon szenvedőkre. Szenvedésre és halálra emlékezünk, tehát gyászról is beszélhetnénk, de ne tegyük. Olyan értékek fakadtak a szenvedésből, annyi máig szóló iránymutatást kaptunk tőlük, hogy a gyásznak nincs helye, de persze ünnepről sem lehet beszélni.

Emlékezzünk hát. Ennek az emlékezésnek a fókuszában Szolyva áll. A hely, amely mintegy magába szívta a Kárpát-medencéből származó, rabszolgamunkára kárhoztatott emberek tömegét, hogy ezer meg ezer kilométerekre küldje őket a bizonytalanságba, reménytelenségbe.

Aki ma Szolyván jár, az Emlékparkból megrendülve távozik. Nekünk, akik gyerekfejjel éltük át azokat a vészterhes időket és az újabb nemzedékeknek is, múlhatatlan szükségünk van arra, hogy felfogjuk a felfoghatatlant, hogy valamiképp megértsük és megérezzük, mi is történt. Erre a Szolyvai Emlékpark talán a legjobb helyszín. Nagy öröm, hogy a múlt feltárásában és az emlékpark létrehozásában emberfeletti munkát végző Dupka György itt van közöttünk és szólni is fog hozzánk.

Aki rá akar hangolódni a Gulág világára, annak az Emlékpark felkeresése mellett nagyon érdemes megtekintenie Matl Péternek a több mint ötven pasztellgrafikából álló sorozatát. Itt Budapesten is kiállították már ezeket a képeket, de megtalálhatók az interneten is. Nyilván nem lehet szavakkal átadni az élményt, amit egy képzőművészeti alkotás jelent, de egy gondolatot megemlítek abból, amit a képsor bennem kiváltott. A sötét tónusú képek majdnem mindegyikén van egy hol keskenyebb, hol vastagabb világos csík. Ebben a zónában a képek egy részén házak és templomtornyok is kivehetők, tehát ez a fénysáv a hazagondolást, az otthon utáni vágyat jelenti. Sodorhat az élet bennünket bárhová, a szülőföld nem eshet ki a gondolatainkból. Megtartó erő és éltető reménység a messzeségben is, ha tudjuk: van egy hely, a haza, ahol várnak rám, ahonnan hiányzom.

Gulácsy Lajos, Munkács református püspöke is leszolgálta a maga Gulágos éveit. Ő Szent Pál nyomán vallotta, hogy minden a javára válik az Isten szeretőknek. Azt mondta: a Kazasztánban töltött hét év testünk számára a hét szűk esztendő volt. A lelkünk számára pedig a hét bő esztendő. Hasonló eredményre jutott a bencés Placid atya is, aki fogolytársaival megalkotta a túlélés négy fő szabályát, amikről kiderült, hogy Gulágon kívül is alkalmazható életvezetési tanácsok. A negyedik pontban finom tapintattal arra szólít fel, hogy iparkodjunk hinni a Megváltó Úr Jézusban.

Manapság sokat beszélünk arról, hogy Európa keresztény gyökereit egy új, szekularizált világ veszélyezteti, távlatokban bizonyára az iszlám agresszív terjedése is, de jelenleg főleg a nyugati ember elvallástalanodása. A keresztény gyökereken kultúrát értünk, azaz egy olyan gondolkodást és műveltséget, amely nincs okvetlenül összekötve a hittel. De elég-e ez?

Legalább odáig el kellene jutnunk, hogy Placid atyával szólva iparkodjunk hinni. A gyökértelenség: életképtelenség. A gyökér, ha nem sarjad belőle semmi: értelmetlenség. Az ilyen gyökér elpusztul.

A Gulág célja nemcsak a rabszolgatartás volt. Nem lehet mással, mint a népírtás szándékával magyarázni, hogy míg a mai Magyarország területéről csak bizonyos kvóta szerint vitték el a munkaképes férfiakat, Kárpátaljáról és a bekebelezni szándékozott tiszaháti falvakból az összes megfelelő korú magyar és német férfiembert a Gulágra küldték.

Mégis megmaradtunk, és megmaradt a magyarság Kárpátalján is. Kiáltsunk büszkén Bartis Ferenccel: És mégis élünk. És iparkodjunk hinni a Megváltóban, hogy a Gulágon szenvedők áldozata ne legyen hiába való. Adjunk hálát, hogy
Uj nap fényle reánk annyi veszélyek után,
Él magyar, áll Buda még! a mult csak példa legyen most,
S égve honért bizton nézzen előre szemünk.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212