Magyar Krónika
”Törököt” fogtam, de nem enged
Magyar Krónika 2018. 03. 26. gondolatokdr. Surján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
A szabadságot veszélyeztető „iszlamista szeparatizmus” ellen tiltakozott száz francia értelmiségi egy felhívásban, ami a Le Figaroban jelent meg március 20-án.
A felhívás végén ez olvasható: Olyan világban akarunk élni, ahol a nők és a férfiak szabadon együtt lehetnek, ahol a nőket nem tartják alacsonyabb rendű lényeknek, ahol az emberek különbségeik ellenére, félelem nélkül érintkezhetnek, és amelyet nem a vallások irányítanak. Svédországban azt tervezik, hogy mivel az iszlámhoz tartozó iskolákban megkülönböztetik a lányokat a fiúktól, ami a svédek szerint helytelen, nemcsak ezeket, hanem az összes egyházi fenntartású iskolát bezárják.
A svédek szembesültek az európai és az iszlám gondolkodás lényeges eltérésével, ez ellen konkrét de gyáva lépést terveznek: a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik. A franciák csak felvetik a problémát, csak jelzik a veszélyt, megoldás nincs. Látják, hogy az iszlámizmus fokozatos erősödése nemcsak a gondolkodás szabadságát, hanem általában a szabadságot veszélyezteti.

Az a francia szekuláris gondolkodásra jellemző kitétel, hogy olyan országban akarnak élni, amelyet nem a vallások irányítanak, félreérthető. Ez a kommunista gyakorlatot jelenti: Lehetsz vallásos, de tartsd meg magadnak. Ez a hozzáállás ellentétes az emberi jogokkal. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 18. cikke ugyanis a következőket tartalmazza: Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát. Az iskolákat be lehet zárni, de a vallásokat nem lehet tiltani. Sőt, talán le kellene venni a szájkosarat a keresztényekről. A vallási nézeteknek a nyilvánossága még nem az állam vallási irányítás, de a közélet valláserkölcsi értékelése bizony befolyásolja a döntéseket, akár a törvényhozást is. Erről beszélt Erdélyi Géza szlovákiai református püspök 1997-ben. Szerinte az Egyház feladata: …megértetni a népek, államok vezetőivel, hogy az egyház nem üvegházi, mesterséges képződmény, nem lombiktermék, hanem benne él a világban, amelyért az Isten felelőssé tette, ezért bármit tegyen a politika vagy a politikus csak egy emberrel is, az egyház nem lehet tétlen szemlélő.
A francia értelmiség látja, hogy az iszlám elkülönül a (még) többségi társadalomtól. Ez a szeparatizmus az iszlám politikai és kulturális hódításának előhírnöke. A felhívás rámutat: „az iszlámizmus el akar különülni, mert elutasítja a többieket, beleértve azokat a muzulmánokat is, akik nem értenek egyet törekvéseivel. Az iszlámizmus gyűlöli a népszuverenitást, és megalázva érzi magát, ha nincs hatalmon.”

A laikus francia állam miután kitiltotta a nyilvánosságból a keresztény egyházakat, levétette a keresztet a köztéri szobrokról, s most szembe találja magát egy olyan erővel, amelyre nem tud hatni, ami a megalázottságot nem tűrve radikalizálódik és hatalomra fog jutni. Ez az európai kultúra végét, a harmadik világháború elvesztését jelenti. Hogy a folyamat még megállítható-e, azt innen Magyarországról meg nem mondhatom.

Ám hogy saját területünkön és lehetőleg tágabb környezetünkben meg kell óvni magunkat, az biztos. A teendőnk most még viszonylag egyszerű: jól kell döntenünk április nyolcadikán.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212