Magyar Krónika
Elkeseredett juhászok
Magyar Krónika 2019. 02. 06. gondolatok Surján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
1919 keserves idő volt, és az emberekben nagy feszültségek lehettek. Salgótarján sem gondolta soha, hogy határváros lesz belőle. Mindez belejátszhatott abba, ami történt.
A Tolnai Világlapja itt érezhető együttérzéssel ír a szociáldemokratákról, akiknek zászlaja alatt a bányászok emberi jogaikért küzdöttek. Akkoriban alighanem valós emberi jogokról, az emberhez méltó életről lehetett szó. De minden összeomlott.

A helyzethez méltatlan, de nekem Petőfi juhásza jutott eszembe, aki elkeseredésében mit tehetett mást: nagyot ütött botjával a szamár fejére. Ekként a salgótarjáni bányamunkások, kellő mennyiségű fejbeverendő szamár hiányában beálltak kommunistának. Ebbéli hevületükben, ugyancsak szamárfejeket hiányolva szétverték a várost, vagy legalábbis néhány polgári lakást. 
Száz év eltelt. Ma a leginkább elkeseredett emberek a baloldali politikai elit tagjai. Idézzük szó szerint Petőfit:
Elkeseredésében
Mi telhetett tőle?
Nagyot ütött botjával
A szamár fejére.
Fontos vers. Megmagyarázza miért dúlták fel Salgótarjánt a kommunistává vedlett munkások, és azt is, hogy miért rohan a zárt ajtónak Kunhalmi kisasszony, miért akar tv székházat ostromolni a pártját vesztett Szél és Hadházi kettős. Más nem telik tőlük.

Az elkeseredés magyarázat, de nem mentség. A salgótarjáni bányászoknak volt mentségük is: a megélhetési gondjaik és a helyzet reménytelensége. De a mai baloldali "elitnek" mi mentsége volna?
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212