Magyar Krónika
A vezető jelleme
Magyar Krónika 2019. 05. 14. gondolatok Pálmai Tamás
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
Robert J. Tamásy könyvet írt erről. Ebben azt mondja, hogy "a jó vezetők elvégeztetik a dolgokat, vagy motiválnak másokat erre. Vannak irányítók, akik utasításokat adnak beosztottjaiknak.
Mások jól tudják delegálni a hatalmat és a felelősséget. És vannak, akik maguk is szeretnek belefolyni, részt venni a folyamatokban." Ám bármelyikük esetében igaz: ha vezetőket választunk, azt keressük, akik méltóknak bizonyulnak a követésre, és nemes, acélos a jellemük.

De mi is a jellem? A bölcs könyvek szerint általános értelemben az illető gondolkodását, viselkedését, tetteit meghatározó, örökölt vagy szerzett jegyek összessége. Erkölcsi értelemben a maradandó jó tulajdonságok összessége (erények), melyek szilárdságot, következetességet és megbízhatóságot adnak. A természetes erkölcsi törvényen alapszik a pogány, Krisztus követésén a keresztény jellem. Nevelésük a szereteten alapuló erkölcsi nevelés feladata, melyet kisgyermek-korban kell megkezdeni. A jellem ellentéte a jellemtelenség, mely tulajdonság állhatatlanná és kiállhatatlanná tesz, gyengít és kizár az erkölcsi rendből. És hány ilyen vezetőt látunk ma sajnos helyi, országos és világviszonylatban is!

A jó vezetők értékelik a bölcsességet. A mai modern technológia csaknem korlátlan hozzáférést biztosít az információhoz, mely a tudást jelenti. Ám bölcsességet nem tud adni. Ezt csak úgy lehet megszerezni, ha helyesen alkalmazzuk az ismereteinket. A jó vezetők támaszkodnak a megbízható tanácsadók javaslataira. Mert egy problémának sok megoldása lehet, de egy jó vezető nem átall döntései előtt tanácsot kérni.

És a jó vezetők alázatosak is. Ma, amikor a hangos, rámenős, szókimondó emberek kapják a figyelmet, mégis van valami nagyon is tetsző azokban, akik nem magukat helyezik előtérbe, hanem feladatukat. A jó vezetők megfontoltak és így is beszélnek. Mert leírt vagy kimondott szavaink felemelhetnek, vagy lerombolhatnak. A vezetők megválogatják szavaikat, hogy hatásosak legyenek, de ne is bántsanak. De tudnunk kell azt is, hogy: "az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul" (Példabeszédek könyve 10,32).

Európai Uniós választás előtt állunk, mely talán az egyik legsorsdöntőbb e mérlegelésünk történetében. Most erre kell koncentrálnunk, mert döntésünk nemcsak minket érint, itt Békésen, hanem egész országunk, nemzetünk, Európa, sőt, az egész világ további sorsára is kihat. Karizmatikus vezetőnk van. Aki messze tekintő perspektívában látja sorsunkat, akit sokan tisztelnek és szeretnek, de sokan rettenetesen utálnak is, épp, mert olyan a jelleme, az intellektusa, a vezetői habitusa, a szókimondása, hogy már régen nem csak Magyarország szintjén hat politikája, hanem világszerte. Kis állam és kis nemzet vagyunk, de a vezetőnk "merjünk nagyok lenni" hozzáállása következtében mindenhol tudnak rólunk, ismernek. Kikerülhetetlen tényező lettünk így a világpolitikában. Viselkedjünk mi is így tehát. Szavazzunk mindannyian, s jól lehetőleg. Okosan és jellemesen.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212