Magyar Krónika
A vallás dimenziója
Magyar Krónika 2020. 02. 17. gondolatokDr. Pungur József 
ESEMÉNYEK Tovább
TERMÉSZETRAJZBÓL: KITŰNŐEgy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajz tanárom kopasz feje tűnt fel előttem.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
"Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban).
(Zsoltárok  46:2).
Az 1910-es parlamenti választás mérfödkőnek bizonyult, mivel a Fidesz KDNP koalició a nemzeti újjászületés programját tervezte és valósitotta meg  sz elmúlt tíz évben amelyben 1948 óta a nemzeti megújulás és fennmaradás záloga lett. Helyesen tették a nemzeti megújulás sarkkövének az egyedülálló Szent Korona tant. Megújulást nekünk csak az ezeréves sziklaszilárd alapokhoz való visszatérés eredményezhet, melytől idegen, nemzetvesztő ideológiák elszakítottak.

A program igyekezett megrajzolni s megvalósítani a jövő Magyarországának alapvető körvonlait. Azonban sehol nem találni legalább egy mondat erejéig a magyar egyházak feladatát, szolgálatát a nemzeti újjászületésben.

A magyar Korona minősitő jelzője, az, hogy  "Szent" s ez felidézi annak mélyen vallásos karakterét. Szent István tudta ezt, s ezért kért koronát a pápától, s épitette föl hatalmas erővel Magyarország vallási berendezkedését keresztény alapokon. Hittéritőket hozott be, monostorokat, templomokat, iskolákat épitett, egyházmegyéket szervezett etc. Tudta azt, hogy a hajdani vérszeződés mellett látható "materiális" összefogó eszköz is kell a széthúzásra hajlamos 7 törzsnek. Ezt alkották meg a Szent Korona fogalmában és tanában amely ezer esztendőn át összetartotta a magyart és országát. Nem véletlen az, hogy amint a Szent Koronát megfosztották egyetemes vallási jelentőségétől - a nemzet rögvest pusztulásnak indult.

Azonban nem lehet  reálisan nemzeti újjászületést várni, újjáépülést tervezni bármilyen szép programmal is egy nagy-többségében hitét, erkölcsét, reményét vesztett, elfásult és halálosan elfáradt nemzeti többséggel amelynek energiáját a máról-holnapra élés sziszifuszi kisérlete emészti föl.
 Ha nem történik meg népünk keresztény reneszánsza – újjászületése, akkor hagyjunk föl minden reménnyel! A vallástörténet kellően bizonyítja, hogy minden nagy történelmi társadalmi fordulat origójában egy, a tömegek lelkében végbement vallási megújulás állt. Így kerülhetett a pogányságban enerválódott Római Birodalom helyébe az energikus Keresztény Európa. Így válhatott a Lengyel Katolikus Egyház az ateista, népeket rabságban tartó kommunista impérium ellen a vallás nevében győzedelmes és pédamutató ellenállássá.

A nemzeti újjászüketés továbbvitelében és sikeréhez alapvetően szükséges lenne megtalálni és igénybe venni a magyar egyházak ökumenikus hozzájárulását a magyarság lelki ébredéséhez, nemzetünk újjászületéséhez, amely nélkül a nemzet jövendő háza csak "fövényre" épül! Ez a leki hozzájárulás, lelki megerősödés annál is inkább lányeges és sürgős, mivel hatalmas, hatalom-éhes, mindenre elszánt és dühös  ellenfelek esküdtek föl népünk  totális és végső rombolására! 

A mózesi paradigma örökérvényű: hordából népet csak az isteni törvény – hit és erkölcs teremthet! Akik ezt kihagyják tervezésükből, kudarcukért majd csak magukat hibáztathatják.

Egy húsbavágó és intő példa: Az 1989/90-es rendszerváltásunkból szőrén-szálán kimaradt a lelki megújulás igénye és eseménye. Így a rendszerváltók elkövették azt a történelmi hibát, hogy a "Gulyáskommunizmus" hitehagyott, materialista és megtéretlen népével akartak valamiféle magasztos "Demokráciát" épiteni. Most 30 év után mindenki láthatja, hogy ez milyen sokszor rögös, sőt tragikus útakra  vezette népünket!

Ugyanezt a hibát megismételni már több lenne mint tévedés!
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212