Magyar Krónika
A posztkommunista kommunizmus
Magyar Krónika 2021. 11. 14. gondolatokSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
TERMÉSZETRAJZBÓL: KITŰNŐEgy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajz tanárom kopasz feje tűnt fel előttem.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
hirdetés
Az emberiséggel együtt élo fertozo betegségek megakadályozása, gyógyítása állandó, mindennapi igényként jelentkezett és jelentkezik a történelem során.
A mi úgynevezett marxista, valójában sztálinista történetírásunk azért nem szerette a „mi lett volna, ha…kérdés felvetését, mert az a jelennel való elégedetlenséget és a jövő útjainak fürkészését is jelentette. És hogy miként, arra a gyulafehérvári püspökséget alapító Szent István értékelése is példa. Elekes Lajos az 1960-as években arról értekezett, hogy István hittérítő tevékenysége biztosította népünk a fennmaradását, mire Molnár Erik kioktatta, hogy a termelőerők fejlődése az első, a kommunizmus korszakában a népek végül is egybe fognak olvadni, a haza pedig hamis tudatforma.Miskolczy Ambrus: Gyulafehérvár (Rubicon 2021/10-11)

Ma két olyan irány is létezik, amelyek a népek egybeolvadása felé mutatnak. Az egyik az Európai Unió szövetségi állammá alakításának terve, ami a nemzeti szuverenitás fokozatos elvonásával jár, a másik a bevándorlásnak, - akár az illegális bevándorlásnak is - szinte alanyi jogként kezelése. Mindkettő a baloldali pártok programja.

Amíg a szovjet szuronyok jelenlétének tudatában éltünk, nem volt nehéz ezeket az eszméket terjeszteni, bár néhány gátlástalan, hataloméhes karrieristán kívül aligha hittek sokan a molnárerikek kioktatásának. Nyugaton (még) nem áll rendelkezésre erőszak az eszme terjesztésére, következésképp a folyamat lassú. De lassú víz partot mos, ez a leplezett, kis lépésekre tagolt nyomulás eredményesebb, a nemzet jövője szempontjából veszedelmesebb.

Hogy a világforradalom hívei miért harcolnak a nemzet fogalma ellen, azt a német nemzeti felsőbbrendűség Hitlerhez köthető botrányos rémtetteinek az ellenhatásaként értékeltem. De alighanem tévesen, mert ezek az elemek már korábban is jelen voltak a baloldali gondolkodásban, és ma is itt vannak. A szovjet rubelen 1919-ben az oroszon kívül még hat nyelven olvasható volt a Kommunista Kiáltvány zárómondata: Világ proletárjai, egyesüljetek.

De nem egyesültek. A jelszót végül a pénzről is levették. Bár a mozgalmi jelleget már elvetették, ma is egy nemzet nélküli világ felé haladnak, igaz lassan, okosan… A kommunizmus nem vész el, csak átalakul.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212