Magyar Krónika
1848-as Forradalom és Szabadságharc emlékére rendezett ünnepség
Magyar Krónika 2022. 03. 15. kanadai hírek
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
Március 13-án, a Montreáli  Első Magyar Református Templom adott helyet az 1848-as Forradalom és Szabadságharc emlékére rendezett ünnepségnek
A műsort a Jubilát Együttes, a Kiscsillag Együttes és a montreáli cserkészcsapatok adták.

Pritz Helga Katalin, montreáli főkonzul asszony ünnepi beszédét alább olvashatjuk.

Nemzettársaim!

Ismét öröm és megtiszteltetés Önökhöz szólnom – ezúttal a montreáli magyar főkonzulátus ismételt felállítása óta első március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából.

Itt Kanadában még javában tart a tél, de otthon, gyermekkorunk március 15-ei ünnepségei már tavaszi hangulatban zajlottak. 1848-ban a márciusi ifjaknak, tudjuk jól, szakadó esővel kellett dacolniuk - ez az ünnepünk mégis a tavaszi újjáéledéshez kapcsolódik.

Idén a magyar közösség számára szintén újrakezdés: 2 év járvánnyal terhelt időszakának közeledünk talán a vége felé. A járvány távolságot teremtett, akadályokat emelt közénk, veszteségekeinkben is nehezen támogathattuk egymást. Külön elismerés és köszönet illeti azokat, akik ebben az időszakban fenntartották a közösségi szellemet, erőt adtak és áldozatos munkával igyekeztek a közösségi hagyományok, szokások folyamatát megőrizni!

Ma már tekinthetünk előre, lassan tervezhetünk ismét közös programokat és csoportos összejöveteleket. Különösen fontos ez a montreali magyar közösségek fennmaradása szempontjából. Így idei megemlékezésünkből sem hiányzik az újjáéledés perspektívája.

A mai napon közös történelmünk azon szimbolikus fordulatára emlékezünk, melynek nyomán megszületett a modern értelemben vett magyar nemzet.

Emlékezzünk hát neves, és ismeretlen hőseinkre, az egyetemistákra, művészekre, politikusokra, hadvezérekre, katonákra, a támogató hátországra: mindazokra, akik 1848 tavaszán fellázadtak a szabadságért, majd a 48-49-es harcok során vérüket ontották a nemzetért.

A szabadságszeretet, a függetlenségért való harc végigkíséri a magyar történelmet, de 1848-49 az a fordulópont, ahol modern nemzetté kezdtünk válni: a közös jövő a nemesség, a kialakuló polgárság és a felszabaduló jobbágyság közös ügyévé válik.

Ez az évforduló tehát nem csupán a hősies küzdelemről szól, hanem mindarról, ami összefűz bennünket, ami közös értékeinket alkotja, s ami közösséggé kovácsol bennünket a nagyvilágban. Mindarról, amire mindannyian büszkék lehetünk, amiért szívesen valljuk magunkat magyarnak, vagy Magyarország barátjának.

Összefűz minket a történelem, melynek viharaiban egy kis nép több, mint egy évezreden keresztül megőrizte, megerősítette önálló identitását és különös nyelvét. Tisztelet a barátainknak, akik ezt a nehéz nyelvet elsajátították és megosztják velünk.

Összefűz minket a közös teljesítmény. Nobel-díjas tudósainkról, olimpikonjainkról gyakran ejtünk szót, de méltán lehetünk büszkék napjaink gazdasági teljesítményére, a magas növekedésre, az alacsony munkanélküliségre. A magyar felsőoktatás nemzetközi vonzerejére, a magyar innovációra. Emellett ugyanilyen büszkék lehetünk hagyományaink megőrzésére, világszínvonalú séfjeink által képviselt konyhaművészetünkre, hungarikumként védett egyedülálló termékeinkre, vagy az ismét nemzetközi elismertségű filmalkotásainkra.

Március 15 tehát a forradalom, a nemzet, a haladás ünnepe. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 1867-ben, éppen 155 éve a szabadságharc árán egyeztünk ki az osztrák vezetéssel: a pragmatikus döntés hatására létrejött Osztrák-Magyar Monarchia pedig gazdasági és szellemi fejlődésünknek egyik kiemelkedő időszakát jelentette.

Deák Ferenc szavaival szeretnék a jelenbe ugrani: Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni. S amikor a modern magyar nemzet megszületésére emlékezünk, nem kerülheti el figyelmünket: Magyarország határainak túloldalán, tragikus körülmények között épp egy új egységes nemzet formálódásának vagyunk tanúi. Ezért emlékezzünk meg azokról az ukrán hősökről, akik helyükön maradtak, hogy hazájukat a háborúban is megvédjék. És gondoljunk a pótolhatatlan emberi, és a pótolható, de szintén fájdalmas anyagi veszteségekre, és mindazokra, akik menekülni kényszerülnek.

Mióta az orosz katonai támadás nyomán elindult Nyugat felé az ukrán civil lakosság egy jelentős része, a magyar lakosság egy emberként vállalt szolidaritást. Állami és civil szervezetek, önkormányzatok és nagy számban magánszemélyek sietnek a menekültek segítségére, akik száma csak Magyarországon sajnos immár több mint kétszázezer. Lengyelország után a második leginkább befogadó nemzet lettünk. És ma már azt is látjuk, hogy a háború és annak következményei még hosszú ideig fognak szolidaritást és áldozatvállalást követelni tőlünk.

Ünnepünkre visszatérve, végszóként Kossuth Lajos gondolatát szeretném idézni:
A haza örök, s nem csak aziránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem aziránt is, amely lehet, s lesz.


Foto: Herédi Marika

Foto: Herédi Marika

Foto: Herédi Marika

Foto: Herédi Marika

Foto: Herédi Marika

MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
hasznos linkek, klubok, oldalak