Magyar Krónika
Cyrus
Magyar Krónika 2020. 03. 06. kultúraDr. Pungur József
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
II. (Nagy) Kürosz vagy Cyrus (Kr.e. 600 – 530) Az Óperzsa Birodalom megalapítója. A történelem által feljegyzett első nagy hódító, de ma is elismert emberi jogokat figyelembe vevő uralkodó.
Hérodotosz említi, hogy Cyrus egy királyi család gyermeke volt, akit szülei egy álom miatt elvetettek, sőt átadták Harpagosz paarncsnoknak, hogy ölje meg a csecsemőt. Ám az egy pásztor családjára bízta nevelését. Cyrus tíz éves korára már úgy viselkedett, mintha nemes volna. Szülei is visszafogadták, majd király lett belőle, sőt az Óperzsa Birodalom megalapítója. Elődje I. Kambüszész volt. Az ansani perzsa állam uraként meghódította a médeke, és egyesítette birodalmát a másik perzsa állammal. Kr.e. 559-től haláláig uralkodott a folyton növekedő Perzsa Birodalom felett, amely magába foglalta Délnyugat-Ázsia és Közép-Ázsia jó részét: Egyiptom határaitól az Indus folyóig terjedő területeket, és ezzel addig sohasem látott méretű állam jött létre.

Cyrus nem kezdhette meg Egyiptom elfoglalását, mivel meghalt a Masszagéták elleni háborúban. Fia Cambyses II követte a trónon, aki aztán elfoglalta Egyptomot, Núbiát és Cyraneikát.

Ki kell emelnünk azonban azt, hogy Cyrus nemcsak nagy hódító volt, hanem tisztelettel viseltetett a meghódított népek szokásai, kultúrája és vallása iránt. A Biblia leírja nemcsak azt, hogy az Újbabiloniai Birodalom hogyan került Dárius, majd Cyrus kezére (Dán 5:1-6:1, 5:30-6:1)., hanem azt is, hogy Cyrus miként adott engedélyt Kr.e. 538-ban a Babilóniába telepített zsidóság hazatérésére ősi földjére, és a templom és a városfalak felépítésére (Ezsdrás, Nehémiás, Eszter könyvei, etc.). E tettével Cyrus beírta magát a a zsidó nép történetébe. Ezért ők "az Úr felkentje", vagy "Messiás" címmel ruházták fel.

Érdekes, hogy a világtörténelem nagy hódítói egytől egyig Cyrust tartották eszményképüknek és követendő példájuknak. A hosszú sorból idézzünk fel néhányat. Nagy Sándor (Kr.e.336-323) a macedon hódító uralma alá hajtotts az akkor ismert világot, s mindenfelé elhintette a görög kultúrát. Voltaképpe ő a Hellénizmus megalapítója és terjesztője (Kr..e. 300 - Kr.u. 300). Napóleon (1769-1821) francia császár, aki a francia forradalom romjain felépítette kora legnagyobb  és legerősebb birodalmát, aki hatalma zenitjén Oroszország meghódítására indult hatalmas ármádiájával, s aki ugyan bevette Moszkvát, de az orosz tél végül is legyőzte. Adolf Hitlert (1882-1945), a frusztrált bécsi festőt a szégyenteljes Versailles-i békediktátum úgy galvanizálta, hogy  reváns ideológiájával hamar átitatta népét, s rövid 3 év alatt talpra állította a német gazdaságot, és azonnal korlátlan fegyverkezéshez fogott. Majd megindítva a II-ik világháborút, és kezdeti sikerek után  1941-ben a Szovjet Unióra támadt Végül úgy járt mint Napóleon.

Ezeknek és más a nagy hódítóknak volt egy nagy közös híbájuk, az, hogy ezek mind területeket akartak szerezni, de nem gondoltak a hatalmukba került népekkel, azok kultúrájával, hagyományaival, vallásával és boldogulásával., valahogy úgy mint Cyrus tette, akit alattvalói a népek "Atyjának" tartottak!  
Ha van nép Európában, egy nemzet melyet a győztes nagyhatalmak tönkretettek, feldaraboltak, semmibe vettek 1920-ban és 1947-ben,  s akit 1989 óta engedtek kirabolni, s az elszakított részekben élőket, lenézni, gyötörni, üldözni – akkor mi vagyunk azok, akik epedve várjuk a modern Cyrus megjelenését!