Magyar Krónika
Mondjuk el ezt az imát június 4-én!
Magyar Krónika 2020. 06. 01. kultúra Pungur Jozsef
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Továbbítás...Kedves Testvérem !  Június 4-én délután 1/2 5 - kor megszólalnak a harangok - remélhetően minél több templomban  - nemzetünk legnagyobb tragédiájának, Trianonnak emlékére.
Testvérem !  

Június 4-én délután 1/2 5 - kor megszólalnak a harangok - remélhetően minél több templomban  - nemzetünk legnagyobb tragédiájának, Trianonnak emlékére.

Kedves Barátaim!

Hazánk - ma semmivel sincs kisebb veszélyben - mint 100 éve. Elküldöm a magyar püspöki kar akkori , megrendítő imáját. Minden szava aktuális ma is. Kérlek benneteket, imádkozzuk együtt ezt az imát minél többen itthon és szerte a világban.

Szeretettel kérem, küldjétek tovább minél több magyarnak !

Ima

Mindenható örök Isten!
mindenkitől elhagyatva,
senkitől meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk, aki senkit
nem hagysz el
és mindenkit meghallgatsz,
hogy hallgasd meg a mi
alázatos könyörgésünket,
és segíts meg minket, szegény magyarokat! Ellenségeink lettek úrrá felettünk,
országunkat feldarabolták,alkotmányunkat
szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak
és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk!
hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a Te nagy irgalmasságod szerint ! Ha széthúzásunk az oka nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hűségünket akartad
próbára tenni,tekintsd gyöngeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét! Add a hatalmat azok kezébe,akik azt tőled veszik
és a haza javára használják !
Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat!
Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt ! Nagyasszonyunk és Anyánk !
Kelj védelmünkre,vedd oltalmadba örökséged,
pártfogolj minket Szent Fiadnál,
hogy az ő kegyelméből
Szent István országa újra életre támadjon. Ámen

1920. június 4.