Magyar Krónika
Nemzeti összetartozás Fája Montreálban
Magyar Krónika 2020. 10. 05. kultúra Nagy Enikő
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
2020-ban a járvány miatt sajnos több fontos esemény, megemlékezés is elmaradt. Ezek közé tartozik a trianoni békediktátum 100. évfordulója, valamint a – megemlékezéshez kapcsolódó – nemzeti összetartozás fájának az elültetése is. Ezt a programot Magyarország Ottawai Nagykövetsége kezdeményezte, együttműködve a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai elnökével. A kezdeményezéshez az Egyesült Államok magyar egyesületei is csatlakoztak.
A hatóságok által meghirdetett korlátozások miatt többször elhalasztott eseményre végül 2020. szeptember 27-én került sor a Montreáli Első Magyar Református Egyház kertjében, ahol már egy nappal korábban előkészítették a helyszínt, hogy minden zökkenőmentesen zajlódjon. A lelkes szervezőcsapatnak köszönhetően vasárnapra minden készen állt a fa megáldására.
Az istentisztelet után a templom kertjében vártuk a résztvevőket, akik meglepetésünkre szép számban jöttek el. Egy rövid köszöntő után Nt. Molnár Áron házigazda református lelkész átadta a szót Nt. Szabó Péternek, a Montreáli Magyar Presbiteriánus Egyház lelkészének, aki előadást tartott Trianonról és annak utóhatásairól. A beszéd után az egybegyűltek elénekelték a "Beh régen vérezel, szegény magyar!" című dalt.

Ezután Nt. Molnár Áron református lelkész elénekelte József Attila "Kertész leszek" című versének zenés változatát. A dal után Fontányi Viktor elszavalta Kölcsey Ferenc "Huszt" című versét.

A megemlékezés folytatásaként az egyes magyar egyesületek képviselői jelképesen hozzájárultak a faültetéshez, így szimbolizálva az összefogást, az összetartozást. A vendégek sorában köszönthettük a nagykövetség részéről Szentmihály Gyula tiszteletbeli konzult, a Bethlen Gábor irodalmi kör részéről Joó Klára elnököt, aki egyben a Magor Alapítványt is képviselte, a kanadai mérnök egyesület nevében Roy Máriát, a Hungária Futball Klub, valamint a Magyar Harcosok Bajtársi köre nevében Farkas Attilát, míg Kovács Ildikó a Montreali Magyar Otthont, Nt. Szabó Péter lelkész a Montreali Magyar Presbiteriánus Egyházat, Nagy Enikő a Csillagösvény Egyesületet, a Katolikus Egyház részéről Viski Enikő képviselte. Nt. Molnár Áron lelkész a Montreali Első Magyar Református egyházat képviselte, aki végezetül megáldotta a nemzeti összetartozás fáját. 

A felemelő esemény utolsó pontja a magyar és székely himnuszok eléneklése volt. Végezetül minden résztvevő hozzájárulhatott egy lapát földdel a faültetéshez.

Nagy Enikő
Csillagösvény egyesület 
Montréal.