Magyar Krónika
Nemzeti összetartozás Fája Montreálban
Magyar Krónika 2020. 10. 05. kultúra Nagy Enikő
ESEMÉNYEK Tovább
TERMÉSZETRAJZBÓL: KITŰNŐEgy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajz tanárom kopasz feje tűnt fel előttem.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
hirdetés
2020-ban a járvány miatt sajnos több fontos esemény, megemlékezés is elmaradt. Ezek közé tartozik a trianoni békediktátum 100. évfordulója, valamint a – megemlékezéshez kapcsolódó – nemzeti összetartozás fájának az elültetése is. Ezt a programot Magyarország Ottawai Nagykövetsége kezdeményezte, együttműködve a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai elnökével. A kezdeményezéshez az Egyesült Államok magyar egyesületei is csatlakoztak.
A hatóságok által meghirdetett korlátozások miatt többször elhalasztott eseményre végül 2020. szeptember 27-én került sor a Montreáli Első Magyar Református Egyház kertjében, ahol már egy nappal korábban előkészítették a helyszínt, hogy minden zökkenőmentesen zajlódjon. A lelkes szervezőcsapatnak köszönhetően vasárnapra minden készen állt a fa megáldására.
Az istentisztelet után a templom kertjében vártuk a résztvevőket, akik meglepetésünkre szép számban jöttek el. Egy rövid köszöntő után Nt. Molnár Áron házigazda református lelkész átadta a szót Nt. Szabó Péternek, a Montreáli Magyar Presbiteriánus Egyház lelkészének, aki előadást tartott Trianonról és annak utóhatásairól. A beszéd után az egybegyűltek elénekelték a "Beh régen vérezel, szegény magyar!" című dalt.

Ezután Nt. Molnár Áron református lelkész elénekelte József Attila "Kertész leszek" című versének zenés változatát. A dal után Fontányi Viktor elszavalta Kölcsey Ferenc "Huszt" című versét.

A megemlékezés folytatásaként az egyes magyar egyesületek képviselői jelképesen hozzájárultak a faültetéshez, így szimbolizálva az összefogást, az összetartozást. A vendégek sorában köszönthettük a nagykövetség részéről Szentmihály Gyula tiszteletbeli konzult, a Bethlen Gábor irodalmi kör részéről Joó Klára elnököt, aki egyben a Magor Alapítványt is képviselte, a kanadai mérnök egyesület nevében Roy Máriát, a Hungária Futball Klub, valamint a Magyar Harcosok Bajtársi köre nevében Farkas Attilát, míg Kovács Ildikó a Montreali Magyar Otthont, Nt. Szabó Péter lelkész a Montreali Magyar Presbiteriánus Egyházat, Nagy Enikő a Csillagösvény Egyesületet, a Katolikus Egyház részéről Viski Enikő képviselte. Nt. Molnár Áron lelkész a Montreali Első Magyar Református egyházat képviselte, aki végezetül megáldotta a nemzeti összetartozás fáját. 

A felemelő esemény utolsó pontja a magyar és székely himnuszok eléneklése volt. Végezetül minden résztvevő hozzájárulhatott egy lapát földdel a faültetéshez.

Nagy Enikő
Csillagösvény egyesület 
Montréal.