Magyar Krónika
A magyar kultúra napja
Magyar Krónika 2022. 02. 01. kultúra 
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
1823. január 22-én Kölcsey Ferenc szerzetesi otthon egyszerűségű szatmárcsekei dolgozószobájában tollát a kalamárisba tette, elkészült a vers: Hymnusz, a Magyar Nép zivataros századaiból.
Költeménye négy év múlva jelent meg az Auróra című irodalmi almanachban, s újabb négy év múltán verseskötetében: Kölcsey Ferenc Munkáji. Első kötet. Versek. Pesten, 1832.

A költő halála után nyolc évvel, 1844-ben Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdetett a Himnusz megzenésítésére. Erkel Ferenc „20 darab arany”-nyal jutalmazott művét a következő években egyre több helyen, egyre többen énekelték. Hivatalos állami ünnepen először 1848. augusztus 20-án, Szent István napján, államalapításunkra emlékezve csendült fel a Himnusz a budavári Mátyás templomban. Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc művét „a magyar nép akarata avatta nemzeti himnusszá”.

Száz év múlva, 1949-ben egy „sehonnai bitang ember” új szöveggel akarta daloltatni Erkel Ferenc dallamát a magyarokkal, de Kodály Zoltán elmagyarázta Rákosi Mátyásnak, hogy „nincs azzal a verssel semmi baj”.
A költő Kölcsey Ferenc hite örökre legyőzte a hazaáruló Rákosi hitetlenségét.
Negyven év múlva, 1989-ben a magyar országgyűlés a Himnusz születésnapját, január 22-t a Magyar Kultúra Napjává, a magyar kultúra ünnepévé avatta.

A magyar családi kultúra ünnepévé.
A patrióta hazafiság ünnepévé.
A keresztény erkölcs ünnepévé.

Egy év híján kétszáz éve született nemzeti imádságunk. A 19. században Bécsben trónoló apostoli császári és királyi uralkodónk, Ferenc József soha nem gondolt arra, a 20. században Moszkvából szalajtott pártfőtitkárainknak, Rákosinak, Kádárnak soha nem jutott eszébe, hogy minden évben van egy pillanat, amikor a Monarchiában, és amikor itt, a trianoni határokon belül tízmillió, a határokon túl ötmillió magyar egyszerre ugyanazt énekli, ugyanazzal az imával köszönti az új évet: Isten, áldd meg a magyart!

A Magyar Kultúra Napján mi magyarok így imádkozunk: Isten, áldd meg a magyart! Ameddig így imádkozunk, ameddig Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc Himnusza a nemzeti himnuszunk, nemzeti imánk, addig él magyar, áll Buda, és csodának ez is elég csoda…

Ameddig így imádkozunk, addig lesz magyar kultúra, lesz magyar nemzet, lesz Magyarország.
Ha nem felejtünk el így imádkozni: Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel…