Magyar Krónika
Magyar ösztöndíjas-kutatók Montreálban
Magyar Krónika 2023. 05. 05. kultúra Érsek Zita
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
“A kutatás szerintem olyan, mint egy szerelem (akit egyszer magával ragad, nehezen válik meg tőle)“
(Dr. Nemoda Zsófia)
A Montreál-i első magyar református egyháznál április 16-án, a vasárnapi istentiszteletet követően érdekes beszélgetésre került sor 5 Montreálban tartózkodó magyar fiatal ösztöndíjas-kutatóval.

A beszélgetést megelőzően finom ebéd és magyar borok várták a résztvevőket a lelkész házaspár jóvoltából.
Molnár Áron református lelkész vezette a beszélgetést.
E beszélgetés során a meghívottak megosztották velünk érdekes tanulmányaikat és betekintést nyerhettünk tevékenységeikbe, úgy mint az orvostudomány, történelem, pszichológia, kémia és emberi kapcsolatok terén.
A meghívottak egy rövid beszámolóban elmondták, hogy honnan érkeztek, mivel foglalkoznak, miért választották a szakmát, miért választották Montreált, és milyen kutatásban vesznek részt jelenleg.
A kérdések része volt, hogy milyen eddigi kapcsolatuk volt a vallással, egyházzal. Milyennek találják Montreált és melyek a jövőbeli terveik.

De lássuk csak az 5 magyar ösztöndíjas-kutató rövid bemutatkozását.
Elsőként Dr. Nemoda Zsófia mutatkozott be.
A Semmelweis egyetem általános orvosi szakán végzett. Az egyetem elvégzése után a kutatás felé irányult, amit már 5-öd éves egyetemi hallgatóként megkezdett. A pszichiátriai zavarok a biológiai, genetikai hátterét kezdte el vizsgálni.
Itt szerzett PhD képzést.
Kutatási munkát végzett a Bostoni Egyetem Molekuláris és Sejtbiológiai Intézetében, valamint a Cambridge (UK) Medical Research Council Molekuláris Biológiai Laboratóriumában.
Jelenleg a Montreáli McGill egyetemmel működik együtt, a pszichiátriai zavarok epi genetikai változatait kutatja. Arra keresve választ, hogy a külső környezeti hatások akár hosszabb távon befolyásolhatják-e biológiai működésünket, lerakódnak-e génjeinkben, és tovább örökíthetjük-e ezt.
Mint elmondta, nagyon érdekesnek és izgalmasnak találja a kutatói munkát.
Nagyon izgalmas egy-egy új módszer tesztelése, elsajátítása – fogalmazott. Úgy véli, ehhez a munkához elengedhetetlen, hogy a kutatás az ember szívügye legyen.
Dr. Nemoda Zsófia két kislány édesanyja. Mint megtudtuk, számára nagyon fontos az, hogy Montreálban megtalálta azt a magyar közösséget, ahol a magyar nyelv értékesítéséhez és ennek továbbviteléhez társakra talált és ahol két kislányával rendszeresen részt vehet és besegíthet ennek a közösségnek a rendezvényein.
Megemlítette, hogy jelenleg egy segítő szervezet, a közös magyar kultúra segítő szervezet elindításán dolgozik, ugyanakkor a Bokréta tánc csoport legfiatalabb táncosaival is foglalkozik.
Dávid Rebeka történelem és ének-zene tanári végzettséggel rendelkezik, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett.
Néhány évet dolgozott a szakmában, de rájött, hogy tulajdonképpen a kutatás az ami a legjobban tetszik.
2020-ban jelentkezett PhD-ra társadalom történészként.
Ennek a PhD programnak a keretén belül az otthoni gazdasági és történelem tanszék és a McGill egyetem kelet-európai történelemmel és társadalommal foglalkozó tanszéke között fennálló együttműködés részeként Erasmus ösztöndíjjal érkeztt 3 hónapra Montreálba.
A kutatás témája “A szocialista Magyarország zenei propagandája és az amatőr kórus élet kapcsolata”.
A magyar kultúra fenntartását rendkívül fontosnak tartja, számára ez a népzenén keresztül a legkönnyebben elérhető dolog.
Mint elmondta, van Montreálban valami otthonosság, hamar otthon tudja érezni magát az ember.
Jövőbeli tervei között szerepel, hogy kutató történészként helyezkedjen el.
Dr. Ifj. Kékedy-Nagy László, Kolozsvárról érkezett.
Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett vegyész diplomát.
Ugyancsak Kolozsváron mesteri diplomát szerzett analitikai kémiából.
Az analitikai kémia, elektrokémia és orvos-biológia tudományok terén végzett gyakorlati és tervezési kutatásokat.
Amerikában, Memphisben öt és fél évet töltött, ahol ugyancsak mesteri diplomát szerzett a Memphis és Tennessee egyetemeken biomedikai mérnök szakon (mint elmondta, ez egy olyan szakma, ahol a kutató segíti az orvost, csavarok, betétek, stb kutatásában és megtervezésében). A mesterképzés befejezése után még nehány évet dolgozott az egyetemen.
Dániában az Aarhusi Egyetem Interdiszciplináris Nanotudományi Központban doktorátusi címet szerzett.
Az Aarhausi egyetemi idő alatt alkalma volt más országok egyetemeire is ellátogatni, úgy mint Németországban, Izraelben és Csehországban.
Később újból Amerikába, ezúttal az Arkansas-i egyetemen végzett kutatói munkát a víz tisztitással, illetve a nutrienseknek a visszanyerésével foglalkozott. Itt elektro katalizátorok előállításába is besegített.
Jelenleg a Montreál-i Concordia egyetemen dolgozik, ugyancsak bioszenzorokkal foglakozik.
Mint elmondta, az elektrokémia és a bioszenzorok a szíve csücske.
Dr. Mihalecz Imola - Kutató pszichológus
Mint bevezetőjében elmondta, ő mindig író, színész, énekes és társai szeretett volna lenni.
Most azért mégis nagyon örül annak, hogy a pszichológusi tudását a kutatásban gyümölcsöztetheti.
A Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi egyetemen neurópszichológia és kognitív idegtudomány mesterképzésén végzett pszichológia szakon.
A kisérleti orvostudományi intézetnek volt gyakornoka.
Korábbi kutatási tapasztalatai:
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet – “A vulnerabilitás markerei poszttraumás stressz zavarban”, ezt állati modelleken mutatták ki.
Lyoni Idegtudományi Kutatóközpont – “Implicit és explicit tanulási folyamatok a tipikus és atipikus fejlődésben”.” Érzékszervi kapuzás a magasrendű szenzoros talamuszban”, ez volt a PhD témája.
Jelenleg az Université de Montréal keretén belül a Montreál-i Geriátriai Egyetemi Intézetben  “Az érzékszervi profil jellemzése Parkinson korban” nevű kutatásban dolgozik.
Azt szeretné felderíteni, feltérképezni, hogy az agynak melyik területe okolható azért, hogy a Parkinson korban szenvedő betegek krónikus fájdalomban szenvednek. Hogyan lehet ezt jobban kezelni.
Román Attila – Körösi Csoma Sándor ösztöndíjas.
Kárpátalján, Beregszászban született és ott nevelkedett.
Az érettségi után a debreceni egyetem műszaki karán tanult menedzseri szakon.
Több mint 15 éve cserkész, örsvezető és segédtiszti képesítéssel rendelkezik.
Eddigi élete és munkássága az ifjúsági neveléshez és e köré kapcsolódik.
2022 szeptemberében érkezett Montreálba 9 hónapra.
Itt a Csillagösvény Egyesület és a montreáli Magyar Iskolánál tevékenykedik, valamint a két cserkészcsapatnak és a Bokréta táncegyüttesnek is besegít.
A montreáli cserkészcsapat ebben az évben ünnepelte fennállásának 70 éves évfordulóját.
A beszélgetésből kitünt, hogy Montreál mindanyiuknak tetszik.
Tetszik a város európaisága, építkezése. A rossz utak és a bürokrácia jelenléte egy kicsit az otthoni jelenséget idézi.
A jövőbeli tervekről többen arról számoltak be, hogy ha lehetőség adódik, akkor bizonyosan visszalátogatnak.
Néhányan közülük már ebben az évben visszatérnek Magyarországra, de vannak, akik még egy vagy több évig számítanak maradni.
Az ösztöndíjas-kutatókkal folytatott tartalmas, érdekes beszélgetést, valamint jelenlétüket az egyházban, részvételüket az eseményeken Nagy Enikő a Csillagösvény egyesület elnöke köszönte meg és mindannyiuknak sok sikert kívánt munkájukhoz, valamint terveik megvalósításához.