Magyar Krónika
Egy érdekes cikk Deák Ferencről
Magyar Krónika 2019. 09. 22. magazin
ESEMÉNYEK Tovább
TERMÉSZETRAJZBÓL: KITŰNŐEgy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajz tanárom kopasz feje tűnt fel előttem.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
hirdetés
1873-ban Szlávy József Deák-párti miniszterelnök bált adott Pest-Budán a diplomáciai kar tiszteletére.
Az új porosz nagykövet - ahogy ilyenkor illendő volt - a kitüntetéseit is feltűzte a frakkjára. Csodálkozva látta, hogy a vendéglátók ruháján nem volt semmi ilyesmi.
Kegyelmes uram?
A magyaroknál nem szokás a rendjeleket ily alkalommal feltűzni?
- kérdezte. "Szokás biz az, fel is teszi, akinek van. Csakhogy a magyar embernek nem szokása rendjelet kérni vagy elfogadni. - hangzott a válasz.

Amíg Deák élt, a magyar képviselők nem akartak s nem is mertek rendjel s kitüntetés után futkosni. - legalábbis Eötvös Károly így meséli.

Deák valóban nagyon nem szerette az efféle politikai ajándékokat. A passzív ellenállás idején elvi jelentősége volt ennek: aki magyar hazafinak tartotta magát az Deákék nyomán az önkényuralmi hatóságoktól nem fogadott el semmilyen kitüntetést, még akkor sem, ha a díjnak nem is lett volna közvetlen politikai vonatkozása.

Csakhogy Deák hozzáállása utána sem változott. Amikor a Kiegyezést megkötötték, Ferenc József koronázási ceremóniáján neki szánták volna azt a jelképes szerepet, hogy a régi nádorokhoz hasonlóan segédkezzék a szertartásnál. Visszautasította.

A megkoronázott király ezután behívatta magyar miniszterelnökét, gróf Andrássy Gyulát. Tőle kérdezte, mivel hálálja meg Deáknak, hogy megmentette a monarchiát.

Kezdte sorolni, mi mindenre gondolt: kitüntetés, grófi cím, kamarási méltóság, csinos birtok - tetszőleges sorrendben.

Andrássy zavarban volt, amikor el kellett magyaráznia az uralkodónak, hogy ez nem jó ötlet. Deáknak nem adható semmi, mert nem fogad el semmit. Akkor odaadom neki ezt a festményt a császárnéról és rólam. - mutatott utolsó lehetőségként a falra őfelsége. Az sem jó, aranyrámás a keret - válaszolta Andrássy.
Az uralkodó elképedt. Hát akkor egy császár és király szegény ahhoz, hogy egy Deák Ferencnek bármit adhasson?

Andrássy végül azt javasolta, hogy hívja meg Deákot ebédre, azt talán elfogadja. Deák ezt nem is utasította vissza. Korán reggel elment Bécsbe vonattal, megette az ebédet a Burgban, megköszönte a királyi párnak a vendéglátást, és még az esti vonattal visszautazott Pest-Budára. Ez volt az egyetlen ajándék, amit elfogadott.

Deák a Kiegyezés után már nem várta el mástól, hogy ne fogadjon el kitüntetést vagy más királyi kegyet. Számára azonban fontos volt, hogy tudják róla: neki "egy kézszorításnál többet még királya sem adhatott".

Így aztán, aki a pártjában érvényesülni akart, szintén jónak látta ehhez tartani magát. Halála után persze azonnal újra elindult a tülekedés a rendjelekért és díjakért.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212