Magyar Krónika
A nagyhét az egyházi év leggazdagabb ideje
Magyar Krónika 2022. 04. 11. magazin 
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
A dicsőséges jeruzsálemi bevonulással kezdődik Jézus szenvedéstörténete, amely feltámadásával teljesedik be, elhozva. Virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepén veszi kezdetét a nagyhét.
Jézus szamárháton vonul be Jeruzsálembe: Pietro Lorenzetti 1320-as freskóját az Assisi Szent Ferenc-bazilika alsótemplomában láthatjuk.
Fotó: Wikipedia
Idén április 10-re esik virágvasárnap, a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a katolikus egyház. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményében fölidézte: virágvasárnap jelentése a latin Dominica palmarum, azaz a pálmaágak vasárnapja kifejezésből származik, ami az ünnepi körmenetet és a dicsőséges bevonulást vételezi elő.

A hagyományos ünnepi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlt hívek pálmaágakkal vagy barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papságot és az asszisztenciát. A körmenet jeleníti meg azt, ahogyan egykor Jézust ünnepelte a tömeg. A szamárháton bevonuló Jézust meglátva leterítették ruháikat, ágakat törtek a fákról, és eléje szórva ezt kiáltozták: Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely íme, eljön! Hozsanna a magasságban! Kétezer évvel ezelőtt a jeruzsálemi nép Dávid fiaként üdvözölte Krisztust, Messiásként, aki szabadulást hoz népükre, és megszabadítja őket a rómaiak elnyomása alól. Krisztus küldetése azonban egészen más volt, nem az elnyomó uralomtól szabadította meg a népét és azáltal egész emberiséget, hanem a bűn rabságából. Ebben áll a megváltói tett, ez húsvét értelme – írja az MKPK közleménye.

A virágvasárnapi liturgia minden ünnepélyessége mellett már az Úr szenvedéstörténetét tárja elénk. Az olvasmány Izajás próféta könyvéből a megjövendölt Messiásról szól, a szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből Krisztus önkiüresítését, az Atyának való engedelmességet és kereszthalálát mondja el. Az evangélium pedig Jézus passióját, kínszenvedését tárja elénk Szent Lukács szerint.

A virágvasárnappal kezdődő nagyhét az egyházi év leggazdagabb időszaka.

Az egyház ekkor kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. A szentmisén különösen érdemes odafigyelni a szentleckében Szent Pál apostol szavaira is: Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az úr. Veres András győri püspök, az MKPK elnöke vasárnap 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212