Magyar Krónika
2019 február
Magyar Krónika 2019. 02. 06. mozaik
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
TEKNŐSBÉKAA teknősbéka igen hosszú életű állat, egy teknősbéka élete hosszúságban kitesz annyit, mint tíz ember élete. Persze, ez a teknősbékaélet amilyen hosszú, olyan keskeny szélességben, tehát messze mögötte marad akár egy magyar gróf vagy lánckereskedő életének is.
hirdetés
Klikk ide
723 éve
III. András, az utolsó Árpád-házi király feleségül vette Ágnest, I. Habsburg Albert osztrák és stájer herceg lányát
Az esküvő Bécsben volt. Az utolsó Árpád-házi királyok uralkodása alatt néhány nagy vagyonú főúr (oligarcha) kezébe került a hatalom, akik az ország egyes részeit (pl. Csák Máté a Felvidék nyugati részét) fejedelmek módjára kormányozták. A fiatalon meghalt IV. (Kun) László királynak nem volt fiú utóda.

Már csak egyetlen férfi örököse volt az Árpád-dinasztiának, II. András (Endre) király unokája, III. András, aki Itáliában élt és nevelkedett. Tudatosan készült királyi feladatára, házi oltárán az Árpád-házi szentek emlékeit és képeit őrizte (ezek most Svájcban, a Bern Múzeumban láthatók). 1298-ban a megingott rend és a királyi hatalom helyre állítására, valamint az ország határainak és függetlenségének biztosítására törvényeket hozott.

A budai várban halt meg 1301.01.14-én. Vele halt ki az Árpád-ház férfiága, amely a honfoglalás óta megszakítás nélkül uralkodott Magyarországon, fenntartotta a független, keresztény magyar királyságot, valamint a nyugati műveltség egyenrangú hordozójává tette. Az Árpád-házi dinasztia leányági örököseinek viszályában a cseh Vencellel és a bajor Ottó herceggel szemben a nápolyi Anjou-család tagja, Károly Róbert győzedelmeskedett. Az oligarchia letörésével egyesítette és újjászervezte a magyar államot.
523 éve
Mátyás király megerősítette a szász egyetem kiváltságait, innen számítjuk az egyetem születését
Andreanum a neve annak a kiváltságlevélnek, amelyet II. András király 1224-ben adott a Szászváros és Barót közötti területen lakó erdélyi szászoknak, akik addig különböző ispánok fennhatósága alá tartoztak.

Az okmányt a német történészek goldener Freibrief-nek azaz arany szabadságlevél-nek nevezik.
432 éve
Kivégezték Stuart Máriát, az 1568 óta angol fogságban élő korábbi skót királynőt
A kivégzésre a Fotheringhay kastélyban került sor. A halálos ítéletet I. Erzsébet királynő csak habozva írta alá. Első férje, II. Ferenc francia király halála (1560.12.05.) után Stuart Mária visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze.

VIII. Henrik legidősebb nővérének, Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és I. Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. 1567.07.24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő (1561-1567) lemondott a trónról egyéves fia, VI. Jakab javára. A kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így a kálvinizmus bevezetése után, 1568.05.19-én Angliába menekült, ahol I. Erzsébet angol királynő elfogatta és börtönbe vetette.

Angliában ismét kinyilvánította trónigényét és összeesküvésekbe keveredett
128 éve
A Dalton fivérek elkövették első vonatrablásukat, 1,500 dollárt zsákmányoltak
A Dalton-fivérek Kansas Cityben, egy fogadós gyermekeként látták meg a napvilágot, és eredetileg öten voltak: Bob, Emmett, Grat, Bill és a legidősebb testvér, Frank Dalton, aki Oklahoma államban marsallhelyettesként – vagyis a törvény embereként – szolgált.

Frank a Coffeyville-i rablás után életben maradt Emmett visszaemlékezései szerint igen szigorúan bánt fivéreivel, ők pedig olyannyira tisztelték és szerették bátyjukat, hogy miután a férfi 1887-ben gyilkosság áldozata lett, – Bill kivételével – egy ideig maguk is a törvény szolgálatába álltak. A mondás úgy tartja, rablóból lesz a legjobb pandúr, ám a Daltonok példája alapján ez fordítva is megállja a helyét, ugyanis – elsősorban Bob nyomására – a fivérek idővel egyre több kétes ügybe keveredtek.

A vádak szerint a testvérek többek között likőrt csempésztek az indiánok földjére, lovakat loptak – ez főbenjáró bűn volt –, Bob Daltont pedig még gyilkossággal is meggyanúsították. Bár Emmettet és Gratet a bíróság ártatlannak találta, a harmadik fivér szökése rájuk is rossz fényt vetett, így 1890-ban elveszítették állásukat. A Daltonok ezt követően átálltak a bűnözők oldalára, és néhány hónap alatt rettegett hírnévre tettek szert a Középnyugaton.
74 éve
Churchill, Roosevelt és Sztálin aláírták a jaltai egyezményt
A jaltai konferencia február 4-től február 11-ig tartott. Szóba kerültek a háború végső szakaszának kérdései, valamint szó volt Európa új politikai arculatának kialakításáról. Ezt megelőzően 1943 novemberében Teheránban, majd később, 1945 júliusában Potsdamban is találkoztak.
74 éve
A szovjet hadsereg által bekerített magyar és német csapatok a megkíséreltek kitörni az ostromgyűrűből
A magyar és német csapatok Budán, a királyi vár területén gyülekeztek.
A megadás és hadifogság helyett a kitörést választották. Az Olasz fasoron (ma Szilágyi Erzsébet) keresztül tervezték a kitörést, melynek előkészítéséről és időpontjáról a szovjetnek biztos értesülései voltak. Hogy kik voltak az árulók azt a mai napig sem tudjuk. 

Malinovszkij marsall túlnyomórészt színtiszta szovjet csapatokkal ostromolt. 53 napig folyt a harc Budapest bevételéért, a várost 70 000 katona védte (37 000 magyar és 33 000 német katona). A Kitörés, amely 20.00 órakor kezdődött vérbe fulladt. 1945 február 11-én és azután, mindössze 785 katonának sikerült elérnie Zsámbék-Mány környékén a saját vonalakat. 740 német és 45 magyar katona.
62 éve
Elhunyt vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója
Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.

Az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója.

Portugáliai emigrációban halt meg 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212