A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

 

AKTUÁLIS
 Február 25: a kommunisták áldozatainak napja
 "ÚJ VIZEKEN JÁROK…."
 Tisztelt Olvasóink!
 A székelységnek!
 Magyar-román kormányfõi csúcs a kedvezménytörvényrõl
 Arabvilág Amerikában

 

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Február 25: a kommunisták áldozatainak napja
Bencsics Klára

március 2.

"Ma kín sajog, fénytelen pince lett
Penészes fekhelyed, húsodba vág
A kurta-vas….de szétroncsolt kezed
Teleírja börtönöd falát.
Földig lerombolt kápolnánk alatt,
Ma Európát õrzik e falak.
/Tollas Tibor: A kolostor helyén
Váci börtön, l953.
Az Országgyûlés 2000 júniusában döntött arról, hogy minden évben február 25-én tartsák meg a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapját Magyarországon.
A fenti dátum egy történelmi esemény évfordulójára esik: l947 február 25- én Kovács Bélát, a Kisgazdapárt fõtitkárát és parlamenti képviselõt - Vorosilov marsall utasítására az utcán KGB "szovjetellenes" magatartás címen elfogták és a Szovjetunióba hurcolták. Ezzel a törvénytelen cselekedettel indult el a rémuralom Magyarországon .
Az idei emléknapon megemlékezések voltak: Békéscsabán, Szegeden, Székesfehérváron, Recsken a recski rabok filmjét vetítették. A Gulág alapítvány a Szovjetunió kényszermunkatáboraiban elpusztult áldozatairól emlékezett meg. A Kulák-Golgota filmet vetítették, és több budapesti megemlékezés történt. A FIDESZ elnöke: Pokorni Zoltán arra mutatott rá, hogy az ellenzék a Terror Házát "gyûlölet kampány kezdeményezésnek" veszi, holott, attól az embertõl kell bocsánatot kérni, akit kitelepítettek, akit bezártak, akit megkínoztak és akinek férjét, feleségét elvitték!
Fehérváry István New Mexicóban, l978-ban kiadott könyve: "Börtönvilág Magyarországon 1945-l956" és az l985-ben megjelent " Szovjetvilág Magyarországon l945-l956" , részletes és megrendítõ képet mutat be ebben idõben letartoztatott és elitélt honfitársainkról. A szerzõ szintén l5 éves kényszermunkára volt ítélve. Könyveiben szereplõ adatok hiányosak, az elitéltek száma sokkal magasabb és talán soha nem lesz teljes. Azok sincsenek feltüntetve, akik nyomtalanul eltûntek tárgyalás nélkül az ÁVH pincéiben. Néhány számadat a Börtönvilágból:
"Az egész országra kiterjedõ és 11 éven keresztül tartó hosszú harc alatt több mint FÉLMILLIÓ magyart tartoztattak le és ítéltek el Rákosiék hóhérai. S TIZENÖTEZER halott (kivégzett) fénylõ nevét õrzik a magyar történelem eme sötét korszakának megírandó lapjai." -A Szovjetvilág Magyarországon címû könyvében így ír:
"Nem valószínû, hogy valaha is kitudódik, hogy hány ezer magyar állampolgárt ítéltek el szovjet bíróságok, hány ezer töltött több esztendõt szovjet munkatáborokban, hány ezren pusztultak el embertelen viszonyok következtében. Az életben maradottak becslése szerint ez a szám l0-25 ezer között mozog."
Természetesen l956 után újabb áldozatokról beszél a történelmi jegyzet: "A szabadságharc alatt közel húszezer sebesült, több mint két és félezer ember halt meg. A szovjet hatóságok november elsõ napjaiban közel ötezer fõt elfogtak, akik közül a KGB 860-at -köztük kiskorúakat- Szovjet területre hurcoltak. A sortüzeknek 450 esett áldozatul. A szovjet tanácsára 15 ezer embert elítéltek és 229-et kivégeztek." (Magyar Nemzet Online 2002, febr. 24.)
Magyarország vesztességéhez tartozik még a forradalom után elmenekült 200 ezer ember, akiknek gyermekei és unokái már nem számítanak magyarnak !!!
Ha arra gondolunk, hogy mind eme veszteség az úgynevezett "béke idõben" történt, bizony elmondhatjuk, hogy mi magyarok igazán megszenvedtünk. Nincs olyan család, nincs olyan akinek nem lett volna valakije bezárva, elhurcolva vagy emigrálva! Remélem, hogy mi hazán kívül élõ magyarok is magunkévá tesszük ezt az emléknapot.

Halálosan
Harcos László

A cella mélyén minden csendes
A holdsugár szinte megremeg.
Földön elnyúlva, meggyötörten
Fekszenek fáradt emberek.
Egy halálos halkan sóhajt.
Bajtársa fájón felzokog.
A város felett ördögi fénnyel
Ragyognak bûnös csillagok.
Alszik a börtön, utcák, terek, házak.
Alszanak már az emberek.
A hóhér nem alszik. S fenn az égben
Isten szemébol fájó könny pereg.

Kivégezték l954 január l4-én

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt