A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

AKTUÁLIS
 Február 25: a kommunisták áldozatainak napja
 "ÚJ VIZEKEN JÁROK…."
 Tisztelt Olvasóink!
 A székelységnek!
 Magyar-román kormányfõi csúcs a kedvezménytörvényrõl
 Arabvilág Amerikában

 

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 SZABADIDŐ
 Könyvszemle
 Bridzs
 Sakk
 Kuriózum

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Arabvilág Amerikában - Törökvilág Magyarországon!
Bencsics Klára

december 4.

Mikor a nyugati civilizációt megtámadták a fanatikus iszlám terroristák, az itt élõ ember elõször döbbent ámulatba esett, hogy ilyen megtörténhet Amerika földjén?! Hiszen soha nem fordult elõ történelmében, hogy idegen ellenséges erõk-, tömeges emberáldozatot és több billiós anyagi kárt okozzanak! Amerikát, a világ leghatalmasabb és leggazdagabb országát térdre kényszerítették! A XXI. században hihetetlennek tûnik, hogy olyan személyiség, mint Osama Bin Laden, annak vezetésével és Amerikában élõ muzulmánokkal ezt a háborút elindíthatták!
Mi - magyarok, - 500 évre nézhetünk vissza történelmünkben az iszlám birodalom ismeretében és tapasztalatában. Több mint kétszáz évig harcoltunk ellenük, féltünk tolük és rabságukban sínylõdtünk. Van aki azt mondhatja, az régen volt! Lehet, de ha figyelmesen hallgatjuk a CNN amerikai TV hírszolgálatát és belenézünk történelmi könyveinkbe, - elgondolkozunk.
A fenti híradó is említette a múltbeli muzulmánok hatalmi háborúit: Bizánc, Balkán Spanyolország és Magyarország elleni pusztító hadjáratait és még képet is hozott Mohácsról, azaz II. Lajos királyunk halálának híres festményérõl.
Magyarország már a XV. századtól állandó török veszélynek volt kitéve. Frissítsünk fel néhány emlékezetes dátumot ebbõl az idõbõl:

l456- Nádorfehérvár /mai Belgrád/ gyõzelme, l479- Kenyérmezõ, l526- Mohácsi vész, majd l529-1532 Szulejmán szultán hódításai. Személyes hadjárata Magyarország ellen, a szigetvári ostrom 1566-ban, itt halt meg Szulejmán, a hatalmas.
Szulejmán uralkodása alatt volt az Oszmán /Ottoman/ birodalom hatalma tetõfokán. Buda várát l541-ben foglalták el, de csak l689-ben szabadult fel végleg, közel l50 évig volt török rabságban! Nem kis idõ.
Mikor az amerikai TV analizálja az iszlám vallást és annak fanatikus követõit, mi csodálkozva olvassuk történelem könyvünkbõl, az erre vonatkozó több száz éves tapasztalatokat. "A török társadalom az iszlám hittõl sarkalt háborúkra épült. A török hódító politika lelke a janicsárok voltak, akik más vallású szülõktõl elrabolt gyermekekbõl tevõdtek ki és janicsár-kaszárnyákban nevelték õket, szerzetesi körülmények között, vallásilag fanatizált vasfegyelemben tartva. Kitûnõ gyalogos katonákat képeztek belõlük." Mintha, nem is 500 évvel ezelõtti idõrõl lenne szó! Milyen ismerõs a jelenlegi talibán kiképzõ táborok leírása, ahol ma a terroristákat nevelik. De olvassuk tovább a múltat: "A XVII.század végén a szpáhikon kívül a janicsárok fegyelme is meglazult, soraikat mohamedán zsoldosokkal tudták csak betölteni, ami a vallási fanatizmust és ezáltal a végsõkig való kitartás szellemét is megingatta és lassan kiölte a szultán harcosaiból. "Berendi-Gyapai: "Magyarország rövid története" Maecenas kd. l992.
Az adatok szerint az Oszmán birodalom 300 évig volt hatalmon! Ha belegondolunk, nincs sok ok optimizmusra a jelenlegi terrorista háborúval szemben. A civilizált világ nincs felkészülve fanatikus terroristák háborújára. A janicsárok jellemzése feltûnõen hasonlít a mai öngyilkos jelölt terroristákra, ugyan nem karddal vagy ágyúval harcolnak, hanem kézi bombával vagy ellopott repülõvel. Hiába vannak Amerikának technikailag fejlett bombái, csatahajói és biztonsági készültsége, billiókat érõ felszerelése, ezt a fajta ellenséget nehéz technikával legyõzni. Most Hunyadi Jánosra, Dugovics Tituszra, Dobó Istvánra és Zrínyi Miklósra van szükség, csak remélni tudjuk, hogy - hozzájuk hasonló - hõsök egyszer feltûnnek a nyugati civilizációban is!

A terror háború új formája az anthrax, magyarul lépfene. Szörnyû fajtája a betegségeknek, ha a port valaki belélegzi, nem gyógyítható, meghal. Ha a bort érinti, megmenthetõ. Ha szájon keresztül veszi magához, szintén halálos lehet. A BBC tudományos szerkesztése alapján, a lépfene-, egy fajta baktérium, amely a földben él, leggyakrabban: Dél Európában, Dél Afrikában és Közel-Keleten található, de Amerika földjén is. Juhok és szarvasmarhák szedik fel, így kerülhet az emberhez. Amerikában már régóta beoltják az állatorvosokat és a katonákat lépfene ellen. Mióta a terroristák terjeszteni kezdték, antibiotikumot adnak a megfertõzött betegnek. A lépfenét nem lehet elkapni, de sajnos mégis félelmetes veszély, mert por formában könnyen terjeszthetõ! Íme rövid leírása a legújabb terrornak, mely az amerikai népet félelemben, néha pánikban tartja. Könnyen, olcsón elõállítható méreg. Modern fegyvere a terroristáknak.
Nekünk, magyaroknak, különös értelme van a betegség nevének! Hiszen a fene szó igen köznapi, népies kifejezés. A magyar nagyszótár másfél oldalon keresztül sorolja fel a magyarnyelvben gyakori használatát, pl.: "Mi a fene! A fenét! Menj a fenébe!" Angolra fordítva: "Go to Hell!" Miután tudom, milyen betegséget jelent, már nem is akarom többé használni, - egye meg a fene!

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt